Zur Startseite

KNX Certifierade kurser

KNX Association driver ett certifieringssystem för utbildningscenter, i syfte att säkerställa minimikraven på alla institut som är verksamma i "KNX Course" (eller liknande kurser) över hela världen. På detta sätt, kan någon någonstans i världen, som är intresserade av KNX-tekniken, ansöka om att delta i en KNX-certifierad utbildning på ett av våra träningscenter det finns mer än 350, där man är säker på att samma få standardiserade KNX kunskap på alla ställen.

Certifieringssystemet för utbildningscenter består av tre olika kurstyper som har standardiserats och erbjuds endast av Certifierade KNX utbildnings center.

Om du är intresserad av att delta i en Certifierade KNX Kurs kontakta Certifierade KNX utbildnings center som passar dig bäst. Den kompletta listan över Certifierade KNX utbildnings center hittar du här.