Zur Startseite

Manufacturer Tool - hårdvarokrav

Requirements

Operativsystem Hårdvara KNX nätverksgränssnitt

Windows 7/8/8.1/10; .NET4.5 (x32/x64)

CPU: ≥ 2 GHz
RAM: ≥ 2 GB
HDD: ≥ 3 GB
RES: ≥ 1024 x 768

Ingen KNX bussåtkomst krävs
Internetåtkomst krävs för kontroll
av Manufacturer Tool uppdateringar

Följande måste vara installerat för att köra Manufacturer Tool

Verktygs miljö Förklaring Version

Visual Studio©

I fall önskar man att integrera i ett redan installerat Visual Studio © 2012/2013

Anmärkning: Om integration inte är önskvärt eller inte är möjligt, är en fristående Visual Studio © 2013 "Shell" Version (endast IDE) som ingår i installationen.

Visual Studio© 2012/2013 Professional (and higher versions)

  • Not C#, VB… “Express” version

Word©

För stavningskontroll av inmatade texter

MS Word 2007 (SP2) or MS Word 2010 or MS Word 2013

En friskrivning av Manufacturer Tool med ovan nämnda operativsystem i en virtuell miljö (t.ex. Virtual PC®, VM Ware®) är inte planerats. På dessa system du arbetar är på egen risk. Garanti och stöd kommer inte att ges av KNX Association här.