Zur Startseite

Om Manufacturer Tool

KNX Manufacturer Tool

Definition

Manufacturer Tool är den centrala och tillverkaroberoende verktyg för att skapa KNX apparaters produktdatabaser. KNX tillverkare behöver verktyget i syfte att:

  • skapa och testa ETS produktdatabaser
  • dessa produktdatabaser certifieras av KNX Association

Efter certifiering av KNX apparaten och produktdatabas som kan göras till nedladdningsbara produktkataloger, främst via Internet. Först efter import av dessa data i ETS kommer produkterna att finnas tillgängliga för projektet driftsättning.

Manufacturer Tool är endast tillgänglig för KNX medlemmar.

Detaljer

För att sälja KNX-enheter, är det nödvändigt att utföra åtminstone följande utvecklingssteg:

  1. Egen utveckling av KNX hårdvara (eller extern förvärv via OEM).
  2. Utveckling av KNX programvara som körs på den här maskinvaran En KNX-enhet som säljs till slutkunder är oftast en kombination av 1 och 2.
  3. Utveckling / skapande av en ETS produktdatabas för KNX-enheten.

Detta steg utförs med Manufacturer Tool. Produktens databasen ska innehåller alla konfigurationsdata, det vill säga den information som behövs av ETS för att konfigurera och korrekt ladda enheten via KNX-bussen. Produktens produktdatabas kan göras tillgängligt som nedladdning på bolagets hemsida eller kan distribueras elektroniskt ETS App Online KNX Produktkatalog, CD-ROM och e-post).A single “product database” entry is also called a 'Catalog' entry.

Som förberedelse för ETS4 / 5, har Manufacturer Tool också förmåga att skapa produkter för olika ETS versioner, det vill säga både ETS4, liksom naturligt för ETS3 Den nyutvecklade Tillverkare Tool är ETS5 en integrerad del av Visual Studio © 2013 IDE och använder den miljön.

KNX Manufacturer Tool process