Zur Startseite

Falcon - hårdvarokrav

Följande egenskaper är de minimikrav för maskinvara och programvara för att arbeta med Falcon:

Operativsystem Hårdvara (mini prestanda) KNX nätverksgränssnitt

Windows Vista; SP2 (32/64 Bit)

Windows 7 (32/64 Bit)

Microsoft Windows 8/ 8.1 (x32/x64)

Microsoft Windows 10 x32/x64
Windows Server 2003;
SP2 (32/64 Bit)
Windows Server 2008;
SP2 (32/64 Bit)
Windows Server 2008 R2;
SP1 (32/64 Bit)

 

 

CPU: ≥  1.5 GHz
RAM: ≥  1 GB
HDD: ≥  1 GB

  • RS232 (not on x64; not on server OS)
  • USB
  • IP

Programmeringsmiljöer

COM-compatible (such as VC++, VBasic, JavaScript, VBScript, php,...)

Att köra Falcon med ovan nämnda operativsystem i en virtuell miljö (t.ex. Virtual PC®, VM Ware®) är inte planerat. På dessa system du arbetar är på egen risk. Garanti och inget stöd ges från KNX Association här.