Zur Startseite

Installation & prestandakrav

Installationsförfarandet

Före installation

Observera: ETS5 är baserad på Microsoft © .NET Framework 4.5.

  1. Vi rekommenderar starkt att kontrollera alla nödvändiga systemkrav (se Systemkrav) i förväg och uppdatera din dator om det behövs.
  2. Kontrollera också motsvarande hårdvarukraven (se Systemkrav); kan det vara nödvändigt att förändra din PC hårdvara.
  3. Ta en säkerhetskopia av viktiga data (ETS).
  4. Genomför ETS5 setup.

OBS: ETS5 kan installeras parallellt med ETS3 och / eller ETS4 på en dator

During Installation

Följ stegen som visas i installationsguiden.

Efter installation

Vad händer med mina gamla projekt och produktdatabaser?

Installationen av ETS5 ändrar inga data för tidigare versioner av ETS.

Vad händer med mina gamla ETS-licenser?

Installationen av ETS5 tar inte bort ETS3 eller ETS4 licenser, därför om du har ett ETS3 och / eller en ETS4 version installerad på din dator den förblir licensierad.

Systemkrav

Följande egenskaper är minimi hårdvaru- och programvarukrav för att installera och köra ETS5:

Operativsystem

Microsoft Windows 7 SP1 x32/x64
Microsoft Windows 8 x32/x64
Microsoft Windows 10 x32/x64
Microsoft Server 2008 R2 SP1 x64
Microsoft Server 2012 x64

Hårdvara

CPU: ≥ 2 GHz
RAM: ≥ 2 GB
HDD: ≥ 20 GB
RES: ≥ 1024 x 768

Anmärkning: För att uppnå optimala resultat är det starkt rekommenderat att använda vid minimum 4GB RAM och en högre skärmupplösning!

Gränssnitt till KNX

USB
IP (KNXnet/IP)

Installationen av ETS5 som körs på de ovan nämnda operativsystem i en virtuell miljö (såsom Virtual PC®; VM Ware®) och / eller via Remote Desktop inte planerata. Man får arbeta å egen risk i sådana miljöer. I detta fall kan inte garanti och support ges av KNX Association.

Bakgrund

De programvarukomponenter som krävs för ETS5 (som t.ex. .NET framework) är inte installerat på en Windows 8 maskin normalt. Istället vid installation informerar Windows 8 operativsystemet om behovet av sådana komponenter. Windows 8 kommer att ladda dessa komponenter via internet eller från en DVD och installera dem. Via Windows Update och om den är ansluten till Internet, kontrollerar OS automatiskt efter uppdateringar av dessa komponenter och kommer att installera dem. Under sådana uppdateringar, kommer ETS5 installationen avbryts.