Zur Startseite

Installation & prestandakrav

Före installation

Observera:

ETS4 använder de nya Microsoft © teknologier som .NET Framework 4.0 eller SQL 2008 Server.

  1. Vi rekommenderar starkt att kontrollera alla nödvändiga systemkrav (se systemkraven) i förväg och uppdatera din dator om det behövs.
  2. Kontrollera också motsvarande hårdvarukraven (se systemkraven); småningom är det nödvändigt att förlänga din PC hårdvara.
  3. Ta en säkerhets backup av dina viktiga data (ETS) i alla fall.
  4. Genomför ETS4 setup.

Remark:

ETS4 kan installeras parallellt med en existerande ETS3 på en dator

Vid installation

Observera:

Installationen kan ta upp till 30 minuter och under vissa förutsättningar kan installationen på Windows 8 kan ta mer än en timme.

Efter installation

Vad händer med mina ETS3 projekt och produktdatabaser?

Installation av ETS4 ändrar inte sådana ETS3 uppgifter.

Vad händer med mina ETS3 licenser?

Installationen av ETS4 tar inte bort ETS3 licenser, därför ETS3 kommer fortfarande att licensieras.


System Requirements for ETS4

The following characteristics are the minimum hardware and software requirements in order to install and run ETS4:

Operativsystem Hårdvara Gränssnitt till KNX
Windows Vista; SP2 (x32/x64)

Windows 7; SP1 (x32/x64)

Windows 8; (x32/x64)
Windows 8.1; (x32/x64)

Windows Server 2003; SP2 (x32/x64)
Windows Server 2003 R2 SP2 (x32/x64)

Windows Server 2008; SP2 (x32/x64)
Windows Server 2008 R2; SP1 (x64)

Windows Server 2012 (x64)

CPU: ≥ 2 GHz
RAM: ≥ 2 GB
HDD: ≥ 20 GB
RES: ≥ 1024 x 768
Remark: To achieve optimal results it is strongly recommended to use at minimum 4GB
RAM and a higher screen resolution!

RS232 (not on x64; not on server OS);
USB;
IP; ( iETS embedded server (EIBLib/IP) or KNXnet/IP)
Remark: A "USB to serial adapter" or LAN (Ethernet) to serial
adapter" is not released!

Vid releasen av ETS4 är det testat med ovan nämnda operativsystem. I en virtuell miljö (såsom Virtual PC®; VM Ware®) och / eller Remote Desktop är inte testat. På dessa system arbetar du på egen risk. Garanti och support kommer inte att ges av KNX Association i detta fall.

Anmärkning: På grund av systemkraven (t.ex. SQL Server), kommer ETS alltid installeras på den enhet som innehåller operativsystemet (normalt C).

Bakgrund: Från ETS4 krävs programvarukomponenter (t.ex. ett ramverk .NET) detta kommer att inte installeras på Windows 8 via setup längre. I stället för detta setup meddelar OS (Windows 8) behovet av dessa komponenter (bland annat därför som vissa komponenter inte kan installera sig längre). Windows 8 laddar dessa komponenter via Internet eller från en DVD setup och installerar dem. På aktiva Windows Update och tillgänglig internetuppkoppling OS söker efteråt för uppdateringar av dessa komponenter och installera dem. Under denna tid under ETS4 avbryts installationen:

Om du inte vill vänta så länge, inaktivera innan ETS4 installation tillfällig tillgång till internet respektive dra ut nätverkskabeln för att förhindra på uppdateringar i tiden.

ETS4 och Windows 10  

ETS4 är inte släppt eller avsedd för Windows 10.

  • ETS4 setup för nyinstallation är inte släppt för Windows 10. ETS4 använder SQL 2008-serverkomponenter från Microsoft, vilka avslutar allt stöd för SQL Server 2008 i och med Windows 10, se https://support.microsoft.com/en-us/kb/2681562
  • Beroende på ovan nämnda ärende så kan vi inte heller stödja ETS4 för uppdatering från Win7/Win8.1 till Win10 på samma dator.