Zur Startseite

ETS5 Egenskaper

ETS5 är den nyaste generationen av ETS och därmed direkt efterföljare till ETS4. I jämförelse med ETS4 en har hel del förbättringar införs i ETS5, här är en liten information av de nya och förbättrade ETS funktioner:

IT System krav

Filerna inte längre baserade på en databasserver

ETS4 installationen var ganska besvärlig på grund av:

 • Den faktiska filstorleken: hämtningstid
 • De OS förutsättningarna för serverapplikationer
 • Konflikter med förinstallerade 3-parts serverprogram

Solution: ETS5 uses plain XML files instead of a dedicated database engine in order to store project and product data.

Fördelar:

 • Förbättrad import, export och dataåtkomsts prestanda
 • Förenklad ETS Setup
 • Förenklad säkerhetskopiering och återställning
 • Inga konflikter med 3: e parts program

Installation, operativsystem och borttagna funktioner

 • ETS Setup stöder följande operativsystem: Microsoft Windows7 SP1 x32 / x64, Microsoft Windows 8 x32 / x64, Server 2008 R2 SP1 x64, Server 2012 x64
 • Setupfilens storleken har minskats med ~ 50%
 • The Falcon runtime installationen är inte längre separerad från ETS
 • ETS5 kan installeras parallellt med ETS4 och / eller ETS3
 • ETS5 stöder Proxy autentisering, är detta viktigt för online ETS uppdateringar
 • RS232 stöd borttaget

x32/x64 Läge

 • ETS5 är en baserat på 64bit system
 • ETS5 kan dock installeras (med samma inställningar) och användas på 32bit system samt
 • 64bit system och därmed ETS5 har möjlighet att avsätta mer än 4 GB RAM om det behövs
 • Viktigt: körs 32bit ETS Apps och 32bit Plugins i ETS5 kräver ETSen ett kompatibilitetsläge på den App som ska aktiveras; denna App startar automatiskt på förinstallerade och pre-licens efter installation av ETS5.

Användargränssnittet

ETS5 användbarhet av programvaran har förbättrats igen, för att göra sitt arbetsflöde ännu effektivare.

Stilguide

Eftersom ETS är ett Windows-baserat program, är dess stilguide kopplat till Microsoft Windows 8. Genom att tillämpa samma "platt stil" för ETS har mer arbetsyta skapats och samtidigt vyer arbetsyta har optimerats.

ETS5 workspacezoom

Databas Tab, Projekt Tab & snabb respons

ETS5 kräver inte längre en "Databas","Projekt" vilket gör att man får snabb respons, vilket också resulterar i mer utrymme och därmed en bättre strukturerad huvudsida!

ETS5 overview windowzoom

Kataloger

Alla funktioner i ETS "Online Catalog" App och ETS "Product Finder" har integrerats i ETS "Katalogen". ETS "Online katalog" App funktionalitet och data informationen har dessutom utökats med direkt produkt insättning i projekt, med manualer, extra zip-filer, etc.

ETS5 catalogzoom

Nytt projekt & Projekt guiden

ETS5 erbjuder möjligheten att återanvända resultaten av tidigare arbete. Projekt skapande samt projektet guiden " därför har man inbäddat denna i" Projekt "område och detaljerna projekt kan hämtas genom zoom & panorera in, liksom på en tablett!

ETS5 project creationzoom
ETS5 project detailszoom
ETS5 project wizardzoom

Byggnads funktioner

Trött på att ha flera fönster öppna för att länka enheter? Med ETS5 här är äntligen ett minne blott! Gruppadresser kan nu också placeras i byggnadsvyn. Tack vare detta är endast ett fönster som krävs för att göra länkar, lätt och man får ökat användarutrymme. Följaktligen kan länka i Objekt med gruppadresser dras och släppas nu i samma fönster och undelätta projektets utformning. Ovanpå det kan man när som helst nå " funktioner" som kan logiskt delas med "produkter".

Building functions in ETS5zoom

Mer

 • Inbyggd diagnostikguide:
  • Träd & listvy baserat på topologivy
   • Alla diagnosfunktioner tillgängliga via trädvyn (vänster sida)
   • Resultat sätts i listvy (höger sida)
  • Integrerad "BUS" -fliken
  • Kan även användas utan projekt
 • Inbyggda rapporter i panelen
 • Gamla dialogrutor har tagits bort

Core gränssnitt

Ny ETS App SDK för DCA appar

DCA: Device Configuration Apps. Med det nya konceptet, kan produkt plugins bäddas in (som extra flik produkt) och är då inte längre flytande i ETS användargränssnittet. Fördelarna är:

 • Enkel installation
 • Lätt att uppdatera: uppdateringssystemet DCA är samma som för ETS (online)
 • Enhetlighet: DCA designen är densamma som för ETS (W8)

Ny ETS App SDK för monitor Appar

Med ETS monitor Apps är det möjligt att avkoda telegram enligt dina specifika behov.

ETS App SDK for Monitor Apps in ETS5zoom

DPT Decoder

ETS Group monitor stödjer avkodning av Datapoint Typer; t.ex. veckodag - se skärmdump - kan ses (dvs telegram som mottagits från bussen) eller inställd (dvs telegram att skicka på bussen) som läsbar text.

DPT encoder in group monitorzoom

Falcon 3.0

 • Helt ny design baserad på den senaste Microsoft .NET framewor SDK.
 • Stöd för RS232 avvecklad, alternativa: KNX / USB-gränssnitt
 • Stöd för EibLib / IP upphört, alternativa: KNX / IP-gränssnitt
 • Nytt: monitorgränssnitt (endast tillgänglig för KNX medlemmar!)

KNX System

RF S Mode support

ETS5 stöder också RF-enheter, förutom de som redan stöds TP, PL och IP-enheter. Det är möjligt att tilldela gruppadresser till gruppobjekt mellan RF-enheter, men även mellan t.ex. TP och RF-enheter. För de senare uppenbarligen nya linjekopplare typer har införts: TP / RF och IP / RF för att länka RF-enheter med TP-enheter och IP-enheter. Observera att en egen linjeadress måste användas per RF linje.

RF Line in ETS5zoom

Long Frame Support

 • Fördel: bättre nedladdningsprestanda
 • ETS5 använder en algoritm för att beräkna den optimala ramlängden.
 • De optimala ram längdvärden lagras som en del av inställningarna ETS projekt (per enhet och för varje kopplare).
 • Detta är möjligt att stänga av optimering ramens längd.
ETS5 download time based on Long Frameszoom

Kopplare Model 2.0

ETS5 stöder den så kallade "kopplare Model 2.0 'modell, grunden för den nyligen introducerade TP / RF linjekopplare. Denna nya kopplare modellen kommer också utgöra grunden för eventuella ytterligare systemtillägg i framtiden.

Mer

 • IP-routning Diagnostiska funktioner (t.ex. upptäcka KNXnet / IP-enhet)
 • Online uppdatering koncept för KNX-gränssnitt
 • Extra monitor kolumner: IA, Namn, Beskrivning
 • Indikering av strömförbrukning (mA) per TP linje
 • Mer tangentbords genvägar
 • dynamisk adress export och import, inklusive "Beskrivningar"
 • Importera möjligt medan "databas" fortfarande är öppen
 • DPT tilldelning per Group Adress (inte längre bara per Group Objekt)
 • Dynamiska Mappar: ytterligare möjlighet att även filtrera enligt gruppobjekt egenskaper (t.ex. flaggor)
 • Huvudlinjer (X.0) visas inte längre à flesta användare raderas helt enkelt dem ändå
 • "Rum" kan man nu ha "Skåp"
 • Sök / Ersätt med '*' och '?' + Ersättare inom en markering endast
 • Grupp Adress länkning: ETS5 erbjuder bara de "kompatibla" Grupp Objects (inte längre hela listan)