Zur Startseite

ETS5 Professional

Den nyaste versionen för alla applikations områden

ETS5 Professional är en kraftfull efterträdare till ETS4. ETS5 Professional stödjer dig i din projektering av hem- och fastighetsautomation i följande steg

 • Projekt Planering & Design
 • Idriftagning
 • Project- Dokumentation
 • Diagnostik och Felsökning

Med ETS5 får du en helt ny designad ETS-generation. Förutom det nya användargränssnittet, har det införts många nya funktioner för att ytterligare förbättra arbetet med KNX-systemet.Genom att använda ETS5 Professional kan du nu konstruera lösningar för alla applikationsområden för vilka ETS färdiga produkter finns tillgängliga från KNX tillverkare. Att använda ETS5 Professional ger ditt företag - inte bara tekniskt utan framför allt kommersiella fördelar

 1. Belysningsstyrning (tänd/släck, dimning, scenario")
 2. Solavskärmning (markiser;persienner)
 3. Värme, ventilation, luftkonditionering (individuell rumsreglering, kontroll av radiatorer, värmeenheter, pannor, kylare, fläktar, ...)
 4. Trygghet & Säkerhet (närvarodetektering, inbrott och upptäckande av brand och larm, närvaro simulering; Panikbrytare)
 5. Energilkontroll (förbrukning mätning, belastnings utjämning, ...).
 6. Komfort funktioner och intelligent styrning för alla program (central kontroll av användningen, kombinerade scenarion, intelligent processkontroll, ...)
 7. Fjärrstyrning och fjärrövervakning (t.ex. via telefon eller Internet)
 8. Gränssnitt till kompletterande eller externa system (vitvaror, tillsyn konsoler, fastighetsförvaltning, dedikerad trygghetssystemen, ljud, multimedia, tjänster, ...)
 9. … och mer!!