Zur Startseite

EITT - hårdvarokrav

Följande egenskaper är de minimikrav för maskinvara och programvara för att arbeta med EITT:

Operativsystem Hårdvara (mini prestanda) KNX nätverksgränssnitt

Windows Vista; SP2 (x32)

Windows8 or 7 (x32/x64)

 

 

CPU: ≥  1.5 GHz
RAM: ≥  2 GB
HDD: ≥  100 MB


1024x768 display

 

 

  • RS232
  • USB
  • KNXnet/IP