Zur Startseite

EITT

EITT

Definition

Den EITT verktyg är ett KNX Interworking Test Tool för att testa KNX enheter i olika steg.

Mer detaljer

EITT är ett speciellt analysverktyg för KNX-enheter och installationer. Det används främst av tillverkare och testlaboratorier för att testa, felsökning och övervakning av Interworking och systemstacken överensstämmelse KNX produkter. EITT är också ett kraftfullt verktyg för analys och simulering av KNX-enheten nätverksprotokoll.

EITT stöder testet genom två COM-gränssnitt samtidigt. KNX telegram registreras online och kan analyseras via en mängd filterkriterier. Olika triggerfunktioner finns tillgängliga. Dessutom EITT kan skicka telegram sekvenser för simulering och testsyfte. Stater som ACK, NAK, upptagen eller flaggor visas i bussmonitor.