Zur Startseite

Bli en KNX tillverkare

Hur bli medlem:

Om ert företag önskar bli medlem i KNX Association var vänlig läs följande instruktioner:

  1. Fyll i och skriv under ansökningsformuläret och skicka det men er logga till . Var vänlig att tydligt fylla i vilken typ av medlemskap ansökan gäller och det totala antalet anställda i ert företag.
  2. Gäller ansökan ett medlemskap som aktieägare skickas den vidare till KNX styrelse KEB (KNX Executive Board) för godkännande.
  3. Efter godkännandet ingår medlemmen följande kontrakt med föreningen:
    1. IPR Licensavtal
    2. Licensavtal för varumärke

Medlemskap I KNX Association


Aktieägare Licensinnehavare – royaltybaserad licensavgift Intressegrupp

Antal anställda

Less 100 Anställda

Mer 100 Anställda

Less 100 Anställda

More 100 Anställda

Less 100 Anställda

Mer 100 Anställda

Aktier

Purchase 1 Aktie

Purchase 10 Aktier

ingen Aktie

ingen Aktie

ingen Aktie

ingen Aktie

Årsavgift

1≤ Anställda ≤ 10

€ 2 500

12 500 €

1 % av KNX försäljning under året

1 % av KNX försäljning under året

1 000 €

2 000 €

11≤ Anställda ≤ 25

3 750 €

12 500 €

Minimum 1 000 €

Minimum 2 000 €
26≤ Anställda ≤ 100

6 250 €

12 500 €

Minsta man måste betala i förväg, slutet av februari (återbetalas inte).

Minsta man måste betala i förväg, slutet av februari (återbetalas inte).


Tidsbegränsning

Kontraktet är giltigt 1 år och förnyas automatiskt om det inte sägs upp före slutet av juni under löpande år.

Kontraktet är på 5 år och kan förnyas.

Kontraktet är giltigt 1 år och förnyas automatiskt om det inte sägs upp före slutet av juni under löpande år.


Anmärknng

Värdet av en aktie:  circa € 1500. Aktien betalas tillbaka (enligt förenings resultat under året) när aktieägaren lämnar föreningen

PDFs