Zur Startseite

Standardisering

ISO
IEC
CENELEC
CEN
 
SAC
ANSI
ASHRAE
 

KNX är godkänd som:

  • Internationell Standard (ISO/IEC14543-3)
  • Europa Standard (CENELEC EN50090 and CEN EN 13321-1 and 13321-2)
  • Kinesisk Standard (GB/T 20965)
  • ANSI/ASHRAE Standard (ANSI/ASHRAE 135)

Från en industri till en internationell standard:

Sammanslagning Batibus, EIB and EHS

I början av 90-talet skapades systemen Batibus, EIB and EHS, alla föregångare till KNX. På den tiden kunde ingen förutse deras individuella framtid. I Europa försökte dessa tre viktiga lösningar för hem- och fastighetsautomation till en början att separat från varandra utveckla sina marknader och finna en plats inom den europeiska standardiseringen. Batibus slog stort i Frankrike, Italien och Spanien medan de tysktalande och nordiska länderna föredrog EIB. EHS var favoritlösningen för tillverkare av vit och brunvaror.

1997 bestämde sig de tre konsortierna för de ovan nämnda systemen att sluta sig samman och gemensamt vidare utveckla marknaden för intelligenta hem. Deras mål var att enas om en ny gemensam industristandard som skulle föreslås som internationell standard. KNX Association presenterade den nya standarden våren 2002. Den baserar på EIB systemet och komplimenteras av nya konfigurationsmekanismer och överföringsmedia som ursprungligen skapats för Batibus och EHS.

Batibus, EIB, EHS
 

CENELEC

KNX protokollet och de två överföringsmedierna, TP (tvåledar kabel) och PL (power-line), godkändes i december 2003 av de europeiska nationala kommittéerna och stadfästes som den europeiska standarden EN 50090 av CENELEC Bureau Technique. Kommunikationsmediet KNX Radio Frequency erkändes i maj 2006.

EN 50090
 

CEN

Eftersom bruket av KNX-systemen inom värme/ventilation och klimat användningar ständigt växer lade KNX Association också fram dem för CEN för att få det godkänt som en europeisk standard för fastighetsautomations system. CEN accepterade förslaget och KNX standarden publicerades som EN 13321-1 och EN 13321-2.

EN 13321
 

ISO/IEC

Det stora intresset av KNX kompatibla produkter och deras beprövade teknologi utanför Europa motiverade KNX Association att ta de nödvändiga stegen för att få KNX erkänd på internationell nivå. I slutet av 2004 föreslog de länder som aktivt arbetar tillsammans med CENELEC, EN 50090 för standardisering genom ISO/IEC. I november 2006 blev KNX protokollet inkl. alla överföringsmedier (TP, PL, RF, IP) godkänt som ISO/IEC 14543-3-x för publicering som internationell standard. I och med detta är KNX den enda globala öppna standarden för hem- och fastighetsautomation.

ISO 14543
 

SAC

Det starka kinesiska intresset för kompatibla KNX-produkter och KNXteknologi föranlät KNX-Association, att översätta normen ISO/IEC 14543, av ISO/IEC godkänd som internationell standard, till kinesiska. Via den kinesiska standardiseringsgruppen SAC TC 124 blev KNXstandard införd i den kinesiska normeringen och i 2013 godkänd som kinesisk norm GB/T 20965.

GBZ 20965
 

ANSI/ASHRAE

KNX är också kopplade till andra automations system som internationell standard: Både till US ANSI/ASHRAE standard 135 kan också mappas till BACnet-objekt så som det beskrivs i ISO 16484-5.