Zur Startseite

Specifikationer för KNX

Specifikationerna för KNX täcker alla tekniska frågor gällande standarden KNX. Allt från den första kontakten med KNX till specifikationer, regler för certifiering till utförande av tester och beskrivning av lägen. De olika volymerna och delarna är tydligt avgränsade och avsedda för olika delar av ett företag.

Content of the KNX Handbook

Volume Titel Beskrivning

1

Inledning

 • Inledningen ger en generell överblick över hela KNX-systemet och dess filosofi. Den är användbar för alla som vill ha en grundläggande beskrivning av KNX-systemet, t ex managers, utvecklare och testpersonal.
 • Denna volym är ännu under uppbyggnad och för tillfället refererar vi till den som Kapitel 3.1.1 – ”Arkitektur”

2

Guide för utveckling

 • Ger de baskunskaper av hela KNX-systemet som krävs för utveckling av produkter baserade på KNX-teknologi. Guiden erbjuder teknikerna tillräckligt med know-how för att kunna utveckla produkter inom miljön KNX.
 • Även denna del är under uppbyggnad. Den kommer att bestå av information som kommit fram från utvecklingen av KNX-systemet.

3

Systemspecifikation

 • Denna volym är huvuddelen av specifikationerna för KNX.
 • Den ska används som referens vid utvecklandet av både hård- och mjukvara. Du kommer endast att behöva använda delarna som berör just ditt område : arkitektur, kommunikation mediakommunikation, produktmiljöer, managementstandardiserade gränssnitt, Interworking, KNXnet/IP och tillägg.

4

Hårdvaruspecifikationer och tester

 • Erbjuder de konstruktionella kraven som behövs för KNX-produkter och berör främst områden som el, funktionalitet, omgivningens förutsättningar och de kvalitetskrav som måste uppnås för att produkten ska bli en certifierad KNX-produkt.

5

Certifiering

 • Definierar de nödvändiga krav, steg och procedurer som KNX Association satt upp för tilldelas KNX logotyp på produkter eller tjänster.
 • Den kommer att vara synnerligen användbar för de personer som arbetar med att se till att deras produkt tilldelas KNX logotyp.

6

Profiler

 • Profilerna klassificerar genomförandet i olika kategorier som gör det möjligt att utveckla och certifiera KNX-prdukter och system. Profilerna är viktiga i certifieringprocessen då endast produkter eller system som uppfyller minst en av profilerna kan bli KNX-certifierade.

7

Application Descriptions

 • This volume describes the KNX application models grouped per Application Domain: lighting, shutters and blinds, HVAC, access control.
 • The application model is described with Functional blocks with standard Datapoints and detailed behaviour to the level necessary to guarantee Interworking.
 • This volume also contains the E-Mode Channel definitions.

8

System överensstämmelse Test
(Test av att systemet stämmer överens)

 • Riktlinjer för tester: specifikationer för att utföra tester på det medium som använder sig av KNX-protokollet.
 • Innehåller specifikationer för tester av KNX-protokollet, framförallt gällande KNX Link och nätverket.
 • Innehåller specifikationer för tester av det standardiserade gränssnittet och KNX Interworking Standards.

9

Standardiserade komponenter & enheter och Test

 • Beskriver krav och tester för certifiering av standardiserade och icke-standardiserade KNX-kablar och kopplare samt KNX-komponenter
 • Beskriver tester för certifiering av standardiserade KNX-gränssnitt och sammankopplare.
 • Beskriver krav och tester av alla för tillfället tillgängliga och standardiserade Busskopplingar och gränssnittsmoduler.

10

Standardiserade komponenter och tester

 • Beskriver specifikationerna för användning inom specifika produktområden.
 • Innehåller en del om HVAC Easy Extension (HEE), utvecklad speciellt för HVAC.
 • Innehåller även kraven för stöd av M-buss i KNX.