Zur Startseite

Hur man får tag på ett exemplar av “KNX Specifications”

Medlemmar

Om ditt företag har anslutit sig till KNX Association som en Aktieägare, Licensinnehavare (Avgift-per-enhet Licens/Sublicens), eller som Intressent, så kommer en exemplar av den officiella “KNX Specifikations” (f n version 2.1) att finnas tillgänglig så snart ni blivit medlem. Emellertid,    som medlem får man även tillgång till de senaste arbetsdokumenten för uppdaterade och nya specifikationer, vilka diskuteras och utvärderas i KNX expert- och arbetsgrupper. Dessa dokument utgör inte delar av den officiella “KNX Specifications”

Icke-medlemmar

Om du inte är medlem så finns två valmöjligheter

  • Köp ett exemplar av EN50090 eller ISO/IEC 14543-3-1 till 7 standard hos ditt nationella standardiseringsorgan.
  • Få ett exemplar av de officiellt släppta KNX-specifikationerna via ett personligt konto i MyKNX. Lägg en order i Shopen på ”KNX-specifications”: den erbjuds utan kostnad. Du kommer dock inte att få tillgång till alla uppdaterade eller nya delar till ditt förfogande, då detta är reserverat endast för KNX- medlemmar.