Zur Startseite

Interworking

Introduktion

Interworking är den största tillgången med KNX och definieras som:

“Produkter som kan både sända och ta emot information och enkelt förstå denna utan behov av ytterligare utrustning”

För att fullt ut dra nytta av hus och fastighetsautomation är det viktigt att produkter från olika tillverkare och inom olika områden kan kommunicera med varandra, så kallad Interworking.

Hur fungerar det?

Allt detta är idag möjligt tack vare KNX-certifierade produkter. För att bli en sådan produkt är det ett krav att produkten kan samarbeta med andra produkter: Interwork. Detta styrs av vissa regler:

  • Först och främst, produkter med KNX logotyp måste ”tala och förstå språket KNX och med det kunna förstå signalerna från det medium det är sammankopplat med;
  • För det andra, alla KNX-certifierade produkter ska kunna konfigureras eller kunna bli avläst med verktyget ETS™
  • Sist men inte minst, vid programmeringen av en funktion i en produkt ska detta göras så att produkten klarar av att utföra funktionen tillsammans med andra KNX-produkter (Interworking). KNX har på så sätt standardiserat styrningen av en mängd olika funktioner.

Fördelar med Interworking

Målen som beskrevs ovan är till en stor del det som har bidragit till KNX framgång. Utan de hade det inte varit möjligt att:

Appliances
  • Att erbjuda fastighetsägare ett stort urval av produkter från en mängd olika tillverkare;
  • Att låta installatörer använda endast ett verktyg för konfigurering;ETS;
  • Att träna tusentals installatörer enligt en standardiserad teknik;
  • Att göra det möjligt för tillverkare att ta fram nischade produkter som tack vare deras möjlighet att samarbeta med andra produkter erbjuder en funktionalitet som en ensam tillverkare aldrig skulle kunna erbjuda på egen hand;
  • Att stödja utvecklandet av nya KNX-produkter av olika tillverkare;
  • Att förenkla utvecklandet av lösningar mellan KNX och andra system, t ex DALI och BACnet.