Zur Startseite

Aspekter på genomförandet av KNX TP-produkter

Det finns många tekniska termer som används flitigt inom olika områden, t ex “BCU”, “BIM”, “SIM”, “TPUART”, “chipset” och “communication stacks”. Dessa termer representerar de olika möjligheterna som finns vid utvecklandet av en KNX TP-produkt.

BCU "Bus coupling units"

Dessa är systemprodukter som inkluderar KNX sammankopplare, en mikroprocessor. Utvecklaren av produkten behöver endast produktens enhetsmodul samt dess hård- och mjukvara.

BIM "Bus Interface Modules"

Dessa är på insidan uppbyggda som en BCU men med en extra I/O-kontakt. De säljs i moduler som enkelt går att löda fast på kretskortet. De finns i två olika versioner, med 8 respektive 48 kbyte flash-minne för mjukvaran. Utvecklingen av mjukvaran sker i en miljö bestående av “Evaluationboard” (för utvärdering), “On-Chip Debug Emulator” (för tester) och en C-Complier.

SIM "Serial Interface Modules"

Dessa innehåller det totala kommunikationssystemet för produkter. Produktens hård- och mjukvara kopplas samman med kommunikationsdelen via ett seriellt gränssnitt. De säljs I moduler som kan lödas fast direkt på kretskortet.

BAOS "Bus Access and Object Server"

BAOS Modul är både ett KNX-gränssnitt på Telegram nivå (KNX Link Layer) som På Datapoint-nivå (KNX Application Layer). Telegrammet formatet FT1.2 överensstämmer. En optimerad seriellt protokoll finns tillgänglig för meddelandet om Data Point nivå.

Chipset

Chipset är en uppsättning integrerade kretsar. I BIM:s används de för att komma runt de mekaniska begränsningarna. De finns ingen skillnad mellan BIM:s och chipset vad gäller mjukvara.

TPUART

TPUART innehåller endast en koppling till KNX. Mjukvaran för kommunikation tilldelas av en “mikrokontroll”. TRUART utvecklades för att dels minska mikrokontrollens arbete med att koda och avkoda och dels för att göra det möjligt att vara en koppling till KNX genom olika mikrokontroller.

Kommunikationsstack

För att utveckla en KNX-produkt med TPUART krävs en kommunikationsstack. Denna typ av koppling är det mest effektiva, flexibla och kostnadssnåla sätt för att utveckla en KNX-produkt. För att utvecklaren ska slippa sätta sig in i detaljer kring hur KNX kommunicerar erbjuds de istället KNX kommunikationsstack. Kopplingen till KNX görs genom en extern koppling som TRUART eller FZE1066. KNX kommunikationsstack erbjuder extra gränssnitt för programmering av produkten.

Vilken är den riktiga lösningen?

Vid ett litet antal av produktionsenheter rekommenderas användandet av BMI då det erbjuder låga kostnader för utveckling och certifiering. Om det är ont om plats eller om antalet produktionsenheter ökar bör chipsettet integreras i det redan existerande kretskortet. Det innebär endast en mindre ökning av kostnaderna jämfört med BMI. TPUART är den bästa lösningen men innebär även mer arbete med utveckling och certifiering. Endast för produkter som säljs i stora volymer är det en kostnadseffektiv lösning. Det kan i vissa fall också vara bra att välja en Bit Transceiver (FZE1066).