Zur Startseite

Aspekter på genomförandet av KNX RF-produkter

Utvecklandet av KNX RF-produkter kräver inga speciella KNX-delar. En KNX RF-nod består i princip av följande komponenter:

Transceiver Chip

För KNX krävs inget dedicerat chip. Det finns idag ett antal chip tillgängliga som kan användas. I de fall då det räcker med att endast kunna sända information finns billiga chips att tillgå.

RF circuit

Transcievern byggs samman av ett par passiva komponenter. Baserat på chipets uppbyggnad kan en krets designas och optimeras för kraven för KNX RF.

Microcontroller

Kärnan I varje KNX-produkt är mikrokontrollen som hanterar både kommunikation och uppgifter. För radiofrekvenslösningar är en av de viktigaste uppgifterna att se till att konsumtionen av ström ligger på en låg nivå. Ett gränssnitt som gör det möjligt att koppla in transcievern finns tillgängligt i de flesta kontroller.

Kommunicationsstack

Med standarden KNX fastställs ett komplext protokoll som innebär gott genomförande. I KNX RF-produkter är kommunikationsstacken systemets mjukvara. Det kontrollerar transcievern och handskas med all kommunikation, inklusive konfigureringen. Kommunikationsstacken innehåller ett gränssnitt (API) för utveckling av produkter.