Zur Startseite

Aspekter på genomförandet av KNX PL-produkter

Standardiserade BCU:s och moduler (PIM) finns även för KNX PL (110) och påminner om Twisted Pair.

BCU "Bus coupling units"

Dessa är systemprodukter som inkluderar en KNX kopplingskrets, en mikroprocessor. Utvecklaren av produkten behöver endast produktens enhetsmodul samt dess hård- och mjukvara.

PIM "Powerline Interface Modules"

Dessa är uppbyggda av lågspänningsdelen av BCU. PIM:s är moduler som svetsas fast på kretskortet tillsammans med andra kopplingar.

ACIS with Communication Stack

En ASIC för PL110 ser till att sända och ta emot bits. För att tillverka en KNX-produkt med en ASIC krävs en KNX-stack för kommunikation genom elnätet. En kommunikationsstack innehåller gränssnitt för programmering av produkten.

Vilken är den riktiga lösningen?

BCU passar bäst vid tillverkning av små volymer och för kostnadseffektiva produkter. För mellanstora produkter rekommenderas PIM – ett kretsdiagram finns att tillgå. Utvecklandet av PL-produkter med ASIC och kommunikationsstack kräver store investeringar jämfört med lösningarna med BCU och PIM och passar därför bäst för de som producerar stora volymer av produkter.