Zur Startseite

Konfigureringslägen

Standarden KNX erbjuder tillverkaren att själv välja vilken konfigurering som passar deras produkt bäst. På så sätt kan produkten anpassas till det marknadssegment den riktar sig mot

Standarden KNX innehåller två sätt för konfigurering:

Configuration Modes Graph

Programläge S (System Program)

Denna konfiguration är tänkt för kunniga KNX-installatörer och vid byggandet av sofistikerade lösningar och funktioner. En installation bestående av ”Programläge S” kan planeras med mjukvaruverktyget ETS® 3 Professional tack vare den databas med information som upprättats av tillverkare av andra Programläge S- produkter. ETS används även för att koppla samman de olika produkterna och för att konfigurera dem. Programläge S erbjuder flexibilitet vid installationen av produkter för fastighetsautomation.

Programläge E (Easy Program)

Denna konfiguration riktar sig till installatörer med enkla kunskaper om KNX. Produkter kompatibla med “Programläge E” erbjuder begränsade funktioner jämfört med de konfigurerade enligt “Programläge S”. “Programläge E-produkter” är redan från start förprogrammerade med parametrar. Genom en enkel konfiguration kan produkten till viss del anpassas.