Zur Startseite

Kommunikation

Förutom de två konfigurationsmöjligheterna innehåller KNX även flera sätt att kommunicera. Varje kommunikationsmedium (t ex kablar) kan användas i kombination med en eller flera konfigurationslägen, något som gör det möjligt för tillverkaren att använda sig av den bästa kombinationen för deras produkt..

TP (Twisted Pair)

  • TP-1

Denna kabel, twisted pair med en bitrate på 9600 bits/sek, har tagits över från EIB. Både EIB:s och KNX:s TP1 certifierade TP1-produkter fungerar och kan kommunicera med varandra.

PL (Powerline)

  • PL110

Detta kommunikationsmedium, PL, med en bitrate på 1200 bits/sek, har även det tagits över från EIB. EIB och KNX-certifierade PL110-produkter fungerar och kommunicerar med varandra inom samma elnät.

RF (Radiofrekvens)

KNX-produkter stödjer möjligheten att kommunicera via radiofrekvenser. Meddelanden sänds på frekvensen 868 MHz (kortvåg) med max 25 mW och en bitrate på 16.384 kBit/sek. KNX RF-medium kan enkelt byggas ut med befintliga standardkomponenter, är energisnål och räcker I de flesta mindre eller mellanstora instllationer utan behov av slavsändare.

IP (Ethernet)

Som det visas i specifikationerna för KNXnet/IP är det även möjligt att skicka meddelanden över IP. På så sätt är det möjligt att använda sig av LAN eller Internet för kommunikation. På så sätt blir IP-routers ett alternativ till USB-gränsnitt.