Zur Startseite

Samordning & Nätverk

"Energieffektivitet är generellt ett problem, och belysningsplanerare har märkt att ... vi förmodligen påverkas av det faktum, att vem som helst kan se ljuset, alla som passerar byggnaden, kan se att ljuset är på, men till exempel inte, att luftkonditioneringen är igång. för att spara energi och att utveckla intelligenta och effektiva koncept, måste vi främst fokusera på livslängden på tillgången på produkten, som erbjuder användning inom dessa områden och att aktivera ljuset, det där det behövs . med uppförande eller ombyggnad av byggnader, är den första frågan alltid, oavsett belysningsplanering skulle behövas eller ej .... det är ett problem, och förmodligen är det också den konflikt som vi alltid möter - det är en bra konflikt, för det leder till kreativitet och energi -! konflikten, att vi måste utveckla något på det konstnärliga, arkitektoniska nivå, men å andra sidan att grunda det på ett tekniskt bas, så att det faktiskt fungerar ".