Zur Startseite

Integrerad fastighetskontroll

"Jag tror inte att detta nödvändigtvis skulle innebära att jag ser på komfort bara från synvinkel tekniska värden, men det har också att göra med de intryck som ges av rummen, effekten på rummet får mig och uppfatta det på ett sätt och kanske annorlunda för någon annan.

Jag tror folk ofta försöker bygga en transparent byggnad med glasfasader. Glas är alltid liktydigt med öppenhet, men mycket mer behövs än att bara använda ett material, är detta ofta underskattas. Naturligtvis kan man även använda nya material. För mig själv, men det är alltid fallet ifrågasätta material som används, om detta inte skulle också kunna lösas på ett annat sätt