Zur Startseite

Huvudfördelar

KNX teknologin är resultatet av samlad kunskap och erfarenhet vunnen genom de sista 20 åren med föregångarna till KNX-teknologin, t.ex. European Installation Bus (EIB), European Home System (EHS) och BatiBUS.

1. Internationell Standard, därmed framtidssäkrad CENELEC

 • ISO/IEC Godkände KNX teknologin som den Internationella Standarden ISO/IEC 14543-3 år 2006
 • CENELEC Godkände KNX-teknologin som den Europeiska Standarden EN 50090 år 2003.
 • CEN Godkände KNX teknologin som EN 13321-1 (endast som en referens till EN 50090) och EN1332-2 (KNXnet/IP) år 2006.
 • SAC Godkände KNX teknologin som den Kinesiska Standarden GB/T 20965 år 2013.
 • ANSI/ASHRAE Godkände KNX teknologin som den US Standarden ANSI/ASHRAE 135 år 2005.

Grundat på detta, är KNX Världens enda öppna STANDARD för hem och fastighetsstyrning.

2. Genom produktcertifiering garanterar KNX leverantörsoberoende, samverkan och kommunikation för produkterna

Certifieringsprocessen för KNX försäkrar att olika produkter från olika tillverkare använda i olika applikationer fungerar och kommunicerar med varandra. Detta garanterar en hög grad av flexibilitet vid utbyggnad och modifiering i installationerna. Produktöverensstämmande kontrolleras vid neutrala laboratorier (tredjepart).

KNX är den enda standarden för hem och fastighetsstyrning som globalt driver certifieringsprocesser för produkter, träningscenter (företagsinstitutioner och privata institutioner) och även för personer (elinstallatörer, elprojektörer)

3. KNX står för hög produktkvalitet

KNX Association kräver en hög nivå av produktions- och kvalitetskontroll genom alla stadier under produktens livstid. Därför måste alla tillverkande medlemmar visa överensstämmelse med ISO 9001 före det att de ens kan anmäla sig för en KNX produktcertifiering.

Förutom tillverkarens överensstämmande till ISO 9001 , måste produkterna överensstämma med kraven enligt såväl europeisk som internationell standard för hem och fastighetselektroniska system. Vid tvekan är KNX även berättigat att omtesta certifierade produkter eller kan från tillverkarens testrapporter kräva underliggande uppgifter på hårdvarans överensstämmelse.

4. En unik oberoende tillverkare av Engineering Tool Software ETS®

PC-mjukvaruverktyget, ETS, möjliggör planeringen, projekteringen och konfigureringen av alla certifierade KNX produkter. Verktyget är dessutom tillverkaroberoende ; systemintegratören kan kombinera produkter från olika tillverkare i en installation.

5. KNX kan användas i alla applikationer för hem och fastighetsstyrning

KNX kan användas för alla tänkbara funktioner/applikationer i hem och fastighetsstyrning gällande allt från belysning, jalusistyrning, värme, ventilation, luftkonditionering, övervakning, larm, vatten-, energistyrning, mätning så väl som hushållsapparater, ljud och mycket mer.

KNX förbättrar komfort och säkerhet och bidrar mycket till energibesparingar och klimatskydd (upp till 50% för solskydd och samma värde för värmeapplikationer).

6. KNX kan användas i både nya och befintliga byggnader

KNX installationer kan därför enkelt utökas och anpassas för nya behov, med lite tid och sparsamma investeringar (tex. när nya hyresgäster flyttar in i en kommersiell byggnad).

KNX kan installeras i såväl småbostadshus som stora byggnader (kontor, hotell, konferenscenters, sjukhus, skolor, varuhus, lagerlokaler, flygplatser…)

7. KNX stödjer olika konfigurationslägen

KNX erbjuder olika instegsnivåer för genomförandet av KNX-projekt; till KNX E-Mode är icke-KNX-kvalificerade elinstallatörer hänvisade. Via S-Mode, kan KNX-utbildade entreprenörer/integratörer genomföra avancerade installationer. De olika drifttagnings lägena är:

 • Easy installation (E-mode):
  Konfigurering sker utan hjälp av PC men med hjälp av en central controller, kodhjul, eller tryckknappar. E-mode kompatibla produkter har normalt begränsad funktionalitet och är avsedda för medelstora installationer.
 • System installation (S-mode):
  Planering av installationen och konfigurering utförs med PC med installerad ETS mjukvara, i vilken tillverkarens produktdata ligger. S-mode är avsett för KNX-certifierade partners och installatörer och för större installationer.

8. KNX stödjer olika konfigurationslägen

Varje kommunikationsmedium kan användas i kombination med ett eller flera konfigureringslägen, vilket tillåter varje tillverkare att välja rätt kombination för det avsedda marknadssegmentet och applikationen.

 • Partvinnad tråd, Twisted Pair (KNX TP):
  KNX-trafik sänds igenom en separat busskabel, i en hierarkisk struktur av linjer och områden.
 • Power Line (KNX PL):
  KNX-trafik sänds igenom det existerande kraftnätet.
 • Radiofrekvens (KNX RF):
  KNX-trafik sänds via radiosignaler. Enheterna kan vara för enkel eller dubbelriktad kommunikation.
 • IP/Ethernet (KNX IP):
  Detta omfattande kommunikationsmedium kan användas tillsammans med KNXnet/IP specifikationerna, vilka tillåter tunneling eller routing av KNX-datapaket inkapslade i IP-datapaket.

9. KNX kan kopplas till andra system

Flera KNX-tillverkare erbjuder gateways till andra nätverk, t.ex. andra byggnadsautomationssystem, telenät, multimedia-nätverk, IP-nät etcetera. KNX-system kan mappas till BACnet-objekt (som beskrivet i den internationella standarden ISO-16484-5) eller erbjuda möjlighet med interface mot DALI-teknologi.

10. KNX är oberoende av någon hård- och mjukvaruteknologi

KNX kan realiseras på vilken microprocessorplattform som helst. KNX kan implementeras från grunden, men för enkelt marknadsinförande kan KNX-tillverkare ta hjälp av leverantörer av KNX-systemkomponenter. För KNX-medlemmar är det helt fritt från ytterligare royaltyavgifter.