Zur Startseite

Varför använder en installatör KNX?

Utnyttja möjligheterna med den intelligenta hem & fastighetsautomation KNX för att ge mervärde till era kunder och företaget!

Behoven hos dina kunder förändras ständigt. De vill ha flexibilitet, och de kräver kompatibla systemlösningar som har en framtid. Hög komfort, låg strömförbrukning och stor tillförlitlighet: detta är de primära kraven från dagens kunder för moderna byggnader. Med den innovativa Hem & fastighetskontroll KNX, kan du intrigera av varandra oberoende funktioner.

KNX erbjuder installatören:

Högteknologiska

eHome

Tillverkare och produktoberoende installationsteknik och modern installationsteknik uppfyller den europeiska standarden (CENELEC EN 50090 och CEN EN 13321-1) och den internationella standarden (ISO / IEC 14.543-3).

Snabbmontage

Home automation

Kort monterings tid på grund av standarden på kablar och anslutningar.

Nya komponenter kan enkelt anslutas till den befintliga bussinstallation.

 

Flexibilitet

BMS

KNX stödjer alla kommunikationsmedier, som: Twister Pair, Power Line, Radio Frequency & IP / Ethernet.

KNX kan användas i både nya och befintliga byggnader. Därför KNX installationer kan enkelt utökas och anpassas till de nya behov

Mindre risker

Home automation

Reduktion av brandrisk på grund av minskningen av antalet styrkablar.

KNX möjliggör därmed helt nya sätt att öka, säkerhet och komfort.

 

Integrering

Integration

Integration av olika tillämpningar och produktkomponenter med en världsomspännande KNX Standard.

KNX certifieringsprocess säkerställer att olika produkter av olika tillverkar kan används i olika applikationer fungerar och kommunicerar med varandra.

Användarvänliga verktyg

User-friendly tools

Lätt att använda på grund av användarvänliga verktyget som gör det lätt att skapa planlösning med drifttagning och diagnos.

ETS är det enda verktyget som behövs.

 

Alla dessa fördelar bidrar till en optimala lösningar av dina kunders önskemål.

PDFs