Zur Startseite

Vad är KNX?

KNX: Introduktion

Mer bekvämlighet, mer säkerhet, mer energisparande: Kraven för fastigheters kontrollsystem ökar ständigt.

Vare sig det handlar om ett enfamiljshus eller ett stort kontorskomplex, kraven på en enkel och mångsidig kontroll av luftkonditionering, belysning och tillgång till dessa system ökar ständigt. Samtidigt ökar också behovet av energisparande lösningar. Bekvämlighet, säkerhet och energisparande lösningar går endast att uppnås genom en intelligent styrning och övervakning av byggnadens system. Men detta innebär också att det måste dras mer kablar och ledningar mellan de olika system i fastigheten, något som kan bli dyrt och öka brandriskerna.

Svaret: KNX – världens enda standard för hem och fastighetsautomation

För att göra det möjligt att styra all data mellan de olika komponenterna i fastigheten krävs det ett system som gör det möjligt för alla system i huset att kommunicerar via ett och samma språk: med andra ord, ett system som KNX Bus.

Denna standard bygger på över 20 års erfarenhet av branschen, bland med föregångarna till KNX-systemet; EIB, EHS och BatiBUS. Med KNX kan alla komponenter kopplas samman via Twisted Pair-kabel, radiovågor, strömkablar eller IP/Ethernet och på så sätt kommunicera med varandra.

Buss deltagare kan vara antingen sensorer eller aktorer som behövs för styrning av belysning och solavskärmning till säkerhet, uppvärmning, ventilation, och luftkonditionering, övervakning, alarm, mätning samt energibesparning och även audio/video, vitvaror, etc. Alla dessa funktioner kan styras och övervakas genom ett enda system!

         
Belysning Solavskärmning Säkerhets-
system
Energi-
besparning
HVAC
System
         
Övervakning Fjärr-styrning Mätning Audio/Video Vit vararor

KNX: Betydelsen

Betydelse i världen

Referenser över hela världen: I stora delar av världen talar systemen för fastighetskontroll med KNX. Runt om I världen finns det miljontals KNX-installationer; I Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. De är alla bevis på hur attraktiv KNX-standarden är. Över 100 företag är medlemmar som tillsammans tillverkar närmre 7000 KNX-certifierade produkter inom många olika områden.

Betydelsen av en öppen standard

EIB

KNX är en erkänd internationell standard (ISO/IEC 14543-3) samt även en europeisk standard (CENELEC EN 50090 and CEN EN 13321-1) och en kinesisk standard (GB/T 20965). KNX är därmed säkrat för framtiden. Olika KNX-produkter från olika tillverkare kan enkelt kombineras – KNX-logotypen garanterar att de samarbetar. KNX är därför världens enda öppna standard för fastighetsautomation.

 

Betydelsen för kontroll av fastigheter

EIB

Fördelar I alla typer av byggnader – från kontorskomplexet till den genomsnittliga villan. Vilken typ av byggnad det än gäller, KNX skapar alltid nya möjligheter för automation och sparar samtidigt energi. KNX kan erbjuda lösningar som annars endast vore möjliga efter stora satsningar med konventionell teknik. Genom endast en kontrollpanel är det möjligt att styra alla komponenter I huset. Från värme, ventilation och säkerhet till fjärrstyrning av hushållsprodukter. KNX öpnar för helt nya möjligheter inom bekvämlighet, säkerhet och energisparande.


KNX: Ett enkelt steg med många möjligheter

Överallt där det installeras erbjuder KNX flera fördelar till arkitekter, formgivare, hantverkare och framförallt fastighetens ägare och nyttjare.

  • Låga brukskostnader leder till sparande av energi Genom att belysning och värme endast används vid behov, t ex enligt förprogrammerade tider eller vid närvaro av personer, sparas både energi och pengar. Ytterligare belysning kan även styras av faktorer som mängden inkommande dagsljus men samtidigt behålla en behaglig miniminivå vid arbetsplatser och med det minska energikostnaderna..
  • Tidssparande Genom att sammankoppla alla komponenter genom en buss minskas installationstiden rejält. Ett unikt verktyg kallat ETS (Engineering Tool Software) som är oberoende av tillverkare gör det möjligt att sammankoppla KNX-produkter. Då verktyget är oberoende av tillverkare kan komponenter från olika tillverkare enkelt integreras i systemet, även då de använder sig av olika kommunikationsmedel (Twisted Pair-kabel, radiokommunikation, strömkabel eller IP/Ethernet).
  • Flexibilitet och anpassad till framtiden En KNX-installation kan enkelt kopplas till nya komponenter och är därmed enkel att utöka. Nya komponenter kan enkelt kopplas in till en redan existerande buss.

KNX Association: Din garanti för en världsstandard

EIB

Den drivande kraften bakom KNX är KNX Association, en sammanslutning av ledande företag inom fastighetsautomation. För tillfället KNX Association över 400 medlemmar som tillsammans utgör mer än 80% av den europeiska marknaden. Deras gemensamma mål är att fortsätta utvecklingen inom sina områden och samtidigt befästa KNX som världens enda öppna standard inom fastighetsautomation.

KNX Association har även partnerskapsavtal med mer än 46.899 företag I 133 olika länder runt om I världen, over 112 tekniska universitet samt over 308 utbildningscenter.