Zur Startseite

Uppdrag och mål

Våra mål är

Målen för KNX Association är inriktade mot utvecklandet och marknadsförandet av

Den världsomspännande STANDARD för hem- och fastighetsautomation

för kontroll av applikationer inom industri, kommersiell fastigheter och bostäder över hela världen

För att säkerställa att marknaden anser KNX Association, att marknadsföra dessa medlemmar och deras produkter i hela världen för att öppna marknaden för smarta hem och byggnader och öka andelen intelligenta byggnaders infrastruktur. KNX Association med sin standard KNX är en generator av affärsmöjligheter.

Våra mål är

Målen för KNX Association är inriktade mot utvecklandet och marknadsförandet av en internationell standard för elektroniska system i byggnader och fastigheter för att:

 • utveckla en stabil och prisvärd teknologi med målet att dagens marknadsandelar (som till största delen är inom kommersiella byggnader) till att även gälla privata fastigheter
 • sammanföra dagens olika system för elektroniska system inom byggnader och fastigheter till en gemensam standard som verkar som en plattform för vidareutveckling i framtiden
 • Definiera och förbättra specifikationerna för KNX gällande:
  • Protokoll
  • Olika medier
  • Konfigurering
  • Produkter

I samförstånd med sammankoppling och kommunikation mellan olika produkter

 • Standardisera systemens krav, inklusive dess testmetoder.
 • Kontroll av relevanta system och etablera rättigheter och tilldela licenser.
 • Etablera ett passande system för certifiering för att certifiera produkter (hårdvara, mjukvara, komponenter) och tjänster för att garantera dessa kompabilitet med systemet.
 • Introducera denna standard inför den internationella HBES och aktivt förespråka den som en norm.
 • Ta hand om (utveckla och handha support för) passande och gemensamma verktyg för KNX, till exempel ett Engineering Tool Software.
 • Marknadsföra KNX-certifierad utbildning för professionella användare som projektörer hantverkare, designers och installatörer
 • Utarbeta en långsiktig strategi för KNX
 • Marknads- och kommunikationsaktiviteter för KNX-standarden (företagsimage, marknadsundersökningar, mässor, konferenser, hemsida, flygblad mm)
 • Säkra samarbete med en vetenskapliga världen
 • Organisera KNX:s arbetsgrupper
 • Teknisk utvecklings support för standarden KNX
 • Få över fler partners från industrin, utbildning och vetenskapen
 • Grundandet av KNX Intresse klubbar och nationella grupper