Zur Startseite

Introduktion

I maj 1999 grundade medlemmar i följande sammanslutning KNX Association cvba:

  • EIBA ( European Installation Bus Association)
  • EHSA (European Home Systems Association)
  • BCI (BatiBUS Club International)

Föreningen är ägare till en världsomfattande STANDARD för hem- och fastighetsstyrning: KNX och även ägare till KNX varumärkets logotyp över hela världen. KNX Association är en ideell orienterad organisation styrs av Belgisk lag. Medlemmarna är tillverkare som utvecklar produkter för flera andvändningar inom hem och fastighetsautomation baserat på KNX, belysningsstyrning, solskydd, värme, ventilation, luftkonditionering, energistyrning, mätning, övervakning, larm / inbrottslarm, hushållsapparater, audio / video och massor mer. Bredvid tillverkarna även tjänsteleverantörer (verktyg, telekom, ...) som kan bli medlem i KNX Association.

Struktur

Styrelsen - den högsta juridiska myndighet i föreningen, där alla medlemmar har en plats - träffas minst en gång per år för att godkänna de åtgärder som vidtagits och budgeten för det kommande året. Styrelsen, väljs för en 5-årsperiod bland ledamöterna i organisationen, är ansvarig för föreningens strategi, sin KNX standard och budget.

Direktionen (KEB) biträds av två permanenta styrelser:

  • Teknisk Board (KTB) Denna Styrelsen ansvarar för godkännande och utvecklingen av KNX-standarden, inklusive system / testspecifikationer och certifieringsregler. KTB är den ultimata KNX tekniska beslut Body. KTB ansvarar även för överföring av delar av KNX-standarden till lämpliga internationella standardiseringskommittéer.
  • Marketing Board (KMB) Denna styrelse ansvarar för marknadsföringsstrategi för KNX-standarden, inklusive kommunikations- och PR-verksamhet KNX Association runt KNX-standarden. KMB är den ultimata KNX Marketing beslut Body. KMB ansvarar också för den verksamhet som bedrivs på de olika marknaderna som de nationella KNX grupperna.

Den tekniska samt Marketing Board biträds av flera arbetsgrupper (WG) och arbetsgrupper (TF) där samtliga aktieägare kan delta på att vidareutveckla och främja KNX-standarden. En översikt över alla aktiva grupper hittar du här.

Partnerskap

Bredvid dess medlemmar har KNX Association ingått partnerskapsavtal med fler än 46.899 partners i mer än 133 länder världen över. Den typen av partnerskap beror på respektive målgrupp. Följande partnerskap med KNX Association finns:

Type Oriented to

Medlemmar

KNX tillverkare

Nationella grupper

Företrädare för KNX medlemmarna i respektive land

Partners

Elinstallatörer har förvärvat en KNX certifikat

Intresseklubb

Informationsutbytes plattform för erfarna KNX systemintegratörer

Utbildningscenter

Certifierade KNX utbildningsinstitutioner

Vetenskapliga Partners

Universitet och högskolor som är verksamma inom KNX forskning

Tillhörande partner

KNX föreningar och organisationer

Test labb

estlaboratorium som som utför testning av en KNX-enhet.

PDFs