Zur Startseite

Bli en KNX Utbildningscenter

KNX certifieringsförfaranden för Utbildningscenter:

Steg Steg föklaring

Registrering

För att bli ett KNX-certifierat utbildningscenter, skall man fylla i den onlineansökan som finns tillgänglig i det personliga MyKNX-kontot.(meny: Mitt konto – Mina ansökningar).

Certifiering

KNX Association tilldelar KNX-certifikat efter bedömning av den inlämnade dokumentationen (t ex KNX Lärarcertifikat, foton, fakturor på träningsutrustning och vilken mediautrustning som finns)

Övervakning

Det löpande godkännandet av verksamheten baseras på bl a på de komplett ifyllda onlineundersökningarna, som alla KNX-elever skall fylla i efter kurs.

Priser

Beskrivning Kostnad
Årlige avgift € 500

Dokument

PDFs