Zur Startseite

Bli ett ackrediterat testlabb

För att KNX Association ska godta provningsrapporter som underlag för KNX-certifiering, måste laboratoriet utfärda en sådana rapporter som klarar KNX ackrediterings revision.

  • Om nationellt ackrediterande, kommer KNX granskningen begränsas till en bedömning av lämpligheten hos kandidattestlabbet för att kunna utföra en KNX bedömning av överensstämmelse. Detta kommer att ske på grundval av ett urval testprojekt som utarbetats av kandidattestlabbet.
  • Om det inte ackrediteras nationellt, måste testlabbet dessutom genomgå en revision som utförts av KNX revisions Team för att visa överensstämmelsen med 17025 standarden ISO.

Kostnad

Beskrivning Pris

Inledande revision

Kostnaden för ovanstående revisionen inklusive rese- och hotellkostnader kommer att debiteras sökanden. För mer detaljerad information, vänligen kontakta KNX Association certifieringsavdelning.

Nationellt ackrediterade testlabb

500 € / per år

Inte nationellt ackrediterade testlabb

1 500 € / per år