Zur Startseite

Om Ackrediterade KNX Test Labb

Test labs

Det ackrediterade KNX Test Labs är de testlaboratorier som har tillstånd att utföra testning av en KNX-enhet. Dessa är neutrala testlaboratorium som arbetar oberoende av tillverkare, därför kan alla tillverkare av KNX-enheter få sina produkter testade.

Relaterade länkar