Zur Startseite

Om KNX Scientific Partners

Syftet med detta partnerskap är att upprätta kommunikation och ett ömsesidigt utbyte av information mellan universitet, högskolor och / eller forskningsorgan och medlemmar i KNX Association :

 • att kanalisera KNX information från KNX Association och dess medlemmar till de vetenskapliga partner. och information om relevanta uppfostrande och forskningsinitiativ från parterna till KNX Association och dess medlemmar.
 • att stödja och stärka relevant utbildning och utbildning av studenter.
 • att organisera och hantera konferenser och / eller verkstäder som en viktig del av kommunikationsmedel för detta forum.
 • att göra det möjligt för KNX Association och dess medlemmar att stödja KNX forskning och utbildning.

Privilegier / Fördelar

KNX Association kommer att sätta följande objekt till ditt förfogande:

 • Tillgång till den senaste versionen av KNX specifikationer samt tillägg till KNX standard.
 • Alla KNX utbildningsdokumentation: KNX Basic, KNX Advanced och KNX Tutor kurser.
 • en kopia av KNX Handbok för hem och fastighetsstyrning.
  • ETS Professional (1 licens)
  • ETS Lite (upp till 10 licenser)
  • EITT (1 licens)
  • KNX Tillverkare verktyg
  • Ta emot gratisprover av KNX-systemet elektronikkomponenter.
   • Tillverkare som är intresserade av utvecklingen av en KNX produkt kan ta och använda certifierade KNX systemkomponenter som finns på marknaden. Komponenter görs tillgängliga för dig som är ett institut för forskningsarbete eller examensarbeten.