Zur Startseite

Om KNX memdlemmar

Ni kan ansöka om medlemskap i KNX Association om er firma är en tillverkare, leverantör eller intresserad av:

 • Använda KNX-tekniken i utvecklandet av produkter
 • KNX-certifierade produkter och har tillgång till den utvecklingstekniska supporten
 • Vara med och utveckla KNX-tekniken genom att aktivt delta i KNX tekniska arbetsgrupper
 • Ta del av den allmänna kommunikationen kring KNX som arbetats fram i KNX marknadsgrupper (aktivt deltagande är möjligt)

Kategorier av medlemskap

Personer eller företag som stämmer in med beskrivningen i  Articles of Association och Internal Rules of the Association kan bli medlemmar i KNX Association. Följande kategorier finns att välja bland:

Innehåll Aktieägare Licenser – royaltybaserad licensavgift Intressegrupp

Aktier

Ja Nej Nej

Tillgång till SpecifiJationer för KNX och Tools

Ja Ja Ja

Tillgång till KNX-certifiering (logotyp på produkt)

Ja Ja No

Fri tillgång till KNX patentpool

Ja Ja Nej

Deltaganderätt I beslutandeprocessen (generalförsamling och arbetsgrupper)

Ja Nej ((endast som gäst)est) Nej ((endast som gäst)

Tillgång till information och tjänster från KNX Association

Ja Ja Ja

Skyldigheter

 • Att uppträda på ett sätt som stämmer överens med föreningens uppdrag och mål – enligt definitionerna från Articles of Association.
 • Som Om ej medlem och som intressegrupp, att anpassa sig till produktens likriktning och certifieringsreglerna av KNX Association.
 • Att betala årsavgiften eller royaltyavgifterna i tid och till fullo.
 • Inför eventuella skulder åsamkade av KNX Association har aktieägare begränsad ansvarsskyldighet. Det innebär begränsade till den mängd införskaffade aktier andel årsavgifter. Det samma gäller för licenser där ansvaret är begränsat till den årliga licensavgiften eller för intressegrupper där ansvaret är begränsat till den årliga medlemsavgiften.
 • Om företaget eller personen redan ingått ett medlemskap i förening för licenser ska medlemmarna anpassa sig till avtalet

Tjänster

Styrelsen får ändra förteckningen över verksamheter som ingår i medlemsavgiften - ratificeras av generalförsamlingen

 1. Association aktiviteter:
  • Främjande av Bus Standard
  • Underhåll och utveckling av Bus Standard
  • Handboken
  • Stöd till medlemmarna för tolkning av standarden
  • Standardiseringsverksamhet
  • förvaltning IPR
  • Administration
 2. Verktygs aktiviteter:
  • Utveckling av KNX verktyg
  • Försäljning och stöd för KNX verktyg
 3. Aktiviteter som erbjuds av tredje part
  • test av överensstämmelse för produkter

Tillverkar-ID

Varje medlem (ej intressegrupper) kan efter förfrågan tilldelas ett ”Tillvekar-ID” som ska användas för att individuellt kunna utskilja deras produkter.

För att undvika onödig tilldelning av tillverkar-ID (t ex en medlem som ännu inte är aktiv på marknaden) bör medlemmen endast ansöka om ett tillverkar-ID när det är dags att lansera en produkt på marknaden.