Zur Startseite

Caracteristici ETS5

ETS5 este cea mai recentă generaţie de ETS, fiind astfel succesorul direct al versiunii ETS4.În ETS5 a fost introdus un număr semnificativ de îmbunătăţiri; iată un mic subset de funcţii ETS noi şi îmbunătăţite:

Mediul sistemului IT

Depozitul nu se mai află pe un server de baze de date

Instalarea instrumentului ETS4 era deosebit de greoaie din cauza:

 • dimensiunii efective de configurare: timpul de descărcare
 • Cerinţele obligatorii privind sistemul de operare pentru aplicaţiile server
 • Conflicte cu aplicaţiile server terţe preinstalate

Soluţie: ETS5 utilizează fişiere XML simple, în locul unui motor dedicat de baze de date, în vederea stocării datelor de proiect şi de produs.

Avantaje:

 • Performanţe îmbunătăţite de import, export şi acces la date
 • Configurare ETS simplificată
 • Copiere de rezervă şi restaurare simplificată a datelor
 • Fără conflicte cu programe software terţe

Configurare, sisteme de operare şi caracteristici eliminate

 • Programul de configurare (Setup) ETS este compatibil cu următoarele sisteme de operare:Microsoft Windows7 SP1 x32/x64, Microsoft Windows 8 x32/x64, Server 2008 R2 SP1 x64, Server 2012 x64
 • Dimensiunea fişierelor de configurare a fost redusă cu ~ 50%
 • Configurarea rutinei runtime Falcon nu mai este separată de ETS
 • ETS5 poate fi instalat în paralel cu ETS4 şi/sau ETS3
 • ETS5 permite autentificarea prin proxy, ceea ce este important pentru actualizările ETS online
 • Compatibilitatea cu RS232 a fost eliminată

Modul x32/x64

 • ETS5 este o aplicaţie nativă pe 64 de biţi
 • Cu toate acestea, ETS poate fi instalat (cu aceeaşi configurare) şi utilizat şi pe sisteme pe 32 de biţi
 • Aplicaţiile pe 64 de biţi şi, implicit, ETS5 au posibilitatea de a aloca mai mult de 4 GB RAM, dacă este necesar
 • Important: rularea aplicaţiilor ETS pe 32 de biţi şi a modulelor plugin pe 32 de biţi în ETS5 necesită activarea aplicaţiei ETS Compatibility Mode; această aplicaţie este preinstalată şi prelicenţiată automat după instalarea ETS5

Interfaţa cu utilizatorul

ETS5 a marcat o nouă îmbunătăţire a software-ului, în vederea creşterii randamentului fluxului de lucru al instrumentului.

Ghid de stil

Deoarece ETS este o aplicaţie Windows, ghidul său de stil este legat de Microsoft Windows 8.Prin aplicarea aceluiaşi „stil simplu” pentru ETS, s-a creat un spaţiu de lucru suplimentar şi, în acelaşi timp, vizualizările spaţiului de lucru au fost optimizate.

ETS5 workspacezoom

Fila Database (Bază de date), fila Project (Proiect) şi secţiunea Quick Actions (Acţiuni rapide)

ETS5 nu mai necesită o filă Database (Bază de date), o filă Project (Proiect) şi o secţiune Quick Actions (Acţiuni rapide), ceea ce are, din nou, ca rezultat, un spaţiu suplimentar şi o pagină principală mai bine structurată!

ETS5 overview windowzoom

Cataloage

Toate caracteristicile aplicaţiei ETS „Online Catalog” şi utilitarul ETS „Product Finder” au fost integrate în aplicaţia ETS „Catalog”.Funcţionalitatea aplicaţiei ETS „Online Catalog” şi portofoliul de date au fost, suplimentar, extinse prin inserţia directă a produselor în proiecte, cu manuale, fişiere ZIP suplimentare etc.

ETS5 catalogzoom

Funcţia New Project (Proiect nou) şi Project Wizard (Asistent proiecte)

ETS5 oferă posibilitatea de reutilizare a rezultatelor operaţiilor precedente. În consecinţă, activitatea de creare a proiectelor şi „Project Wizard” (Asistent proiecte) au fost integrate în zona „Projects” (Proiecte), iar detaliile proiectelor pot fi preluate prin zoom şi panoramare, exact ca o tabletă!

ETS5 project creationzoom
ETS5 project detailszoom
ETS5 project wizardzoom

Funcţii de construcţie

V-aţi săturat să aveţi mai multe ferestre deschise pentru legarea dispozitivelor? Cu ETS5, aceasta este, în sfârşit, de domeniul trecutului! Acum, adresele de grup pot fi, de asemenea, amplasate în vederea de construcţie. Din acest motiv, pentru stabilirea legăturilor este necesar un singur panou, determinând o creştere remarcabilă a spaţiului de utilizator. În consecinţă, legarea obiectelor dintr-un grup cu adresele de grup prin glisare şi plasare poate fi, acum, realizată în acelaşi panou, accelerând astfel activitatea de design de proiect. Suplimentar, „funcţiile” pot fi atribuite logic, în orice moment, „dispozitivelor”.

Building functions in ETS5zoom

Diverse

 • Aplicaţie asistent de diagnosticare integrată:
  • vizualizare de tip arbore şi de tip listă, pe baza vizualizării de tip topologie
   • Toate funcţiile de diagnosticare disponibile prin vizualizarea de tip arbore (partea stângă)
   • Rezultatele sunt afişate în vizualizarea de tip listă (partea dreaptă)
  • Filă „BUS” (Magistrală) integrată
  • De asemenea, se poate utiliza fără proiect
 • Panou Reports (Rapoarte) integrat
 • Acolo unde situaţia a permis, casetele de dialog modale au fost eliminate

Interfaţă de bază

Un nou SDK de aplicaţii ETS pentru aplicaţiile DCA

DCA:Device Configuration Apps (Aplicaţii de configurare a dispozitivului). Cu acest concept nou, pot fi integrate module plugin de produs (sub forma unei file de produs suplimentare), care nu mai sunt flotante în interfaţa cu utilizatorul a ETS.

Avantajele sunt:

 • Instalare uşoară
 • Actualizare uşoară: sistemul de actualizare DCA coincide cu cel pentru ETS (online)
 • Uniformitate: stilul designului DCA coincide cu cel pentru ETS (W8)

Un nou SDK de aplicaţii ETS pentru aplicaţii Monitor

Cu ajutorul aplicaţiilor ETS Monitor, este posibilă decodarea telegramelor în conformitate cu necesităţile dvs. specifice.

ETS App SDK for Monitor Apps in ETS5zoom

Decodor DPT

Aplicaţia ETS Group Monitor permite decodarea tipurilor de puncte de date; de ex., ziua din săptămână - consultaţi captura de ecran - poate fi vizualizată (de ex., telegramă primită de la magistrală) sau setată (de ex., diagramă de trimis pe magistrală) sub formă de text lizibil.

DPT encoder in group monitorzoom

Falcon 3.0

 • Complet reproiectat pe baza celui mai recent SDK de cadru Microsoft .NET.
 • Compatibilitate cu RS232 eliminată, alternativă: interfeţe KNX/USB
 • Compatibilitate cu EibLib/IP eliminată, alternativă: interfeţe KNX/IP
 • Nou: interfaţă monitor (disponibilă numai pentru membrii KNX!)

Sistemul KNX

Suport pentru modul RFS

În afara compatibilităţii existente cu dispozitivele TP, PL şi IP, ETS5 acceptă şi dispozitive RF. Cu alte cuvinte, este posibilă atribuirea de adrese de grup la obiectele de grup între dispozitive RF, dar şi între, de ex., dispozitive TP şi RF. Pentru cele din urmă, evident, au fost introduse noi tipuri de cuploare de linie: TP/RF şi IP/RF pentru legarea dispozitivelor RF la dispozitivele TP, respectiv IP. Reţineţi că trebuie utilizată o adresă de domeniu dedicată pentru fiecare linie RF.

RF Line in ETS5zoom

Suport pentru cadre lungi

 • Avantaj: performanţe de descărcare îmbunătăţite
 • ETS5 utilizează un algoritm pentru calculul lungimii optime a cadrului.
 • Valorile pentru lungimea optimă a cadrului sunt stocate ca parte a setărilor de proiect ETS (per dispozitiv şi pentru fiecare cuplor).
 • Din motive de compatibilitate cu versiunile existente, este posibilă dezactivarea optimizării lungimii cadrului.
ETS5 download time based on Long Frameszoom

Model de cuplor 2.0

ETS5 este compatibil cu aşa-numitul „model de cuplor 2.0”, baza recent introdusului cuplor de linie TP/RF. Noul model de cuplor va constitui, de asemenea, baza pentru posibile extensii suplimentare ale sistemului, în viitor.

Diverse

 • Funcţii de diagnosticare pentru rutarea IP (de ex., KNXnet/identificarea dispozitivelor IP)
 • Concept de actualizare online pentru interfeţe KNX
 • Coloane de monitor suplimentare: IA, Name (Nume), Description (Descriere)
 • Indicaţia consumului de curent (mA) pentru fiecare linie TP
 • Mai multe comenzi rapide de la tastatură
 • Import şi export al adresei de grup, inclusiv descrieri 
 • Importul este posibil în timp ce baza de date este în continuare deschisă
 • Atribuire DPT pentru fiecare adresă de grup (nu se mai execută numai pentru fiecare obiect de grup)
 • Foldere dinamice: posibilitate suplimentară de filtrare şi în funcţie de proprietăţile obiectului de grup (de ex., semnalizări)
 • Liniile principale de domeniu (X.0) nu mai sunt afişate, deoarece majoritatea utilizatorilor le-au şters
 • În acest moment, camerele pot avea acum şi dulapuri
 • Căutare/Înlocuire cu ajutorul caracterelor „*” şi „?”   + înlocuire numai în cadrul unei selecţii
 • Legarea adreselor de grup:ETS5 oferă numai obiectele de grup compatibile (nu se mai oferă întreaga listă)