Zur Startseite

EITT - Funcții

Noi funcții ale EITT 4.1

 • Principala modificare a versiunii 4.1 în raport cu versiunea 4.0 este utilizarea unor interfețe multiple: EITT permite acum utilizatorului să definească o listă de interfețe Bus (”listă conexiuni bus”) și să atribuie telegrame conexiunilor bus. În timpul evaluării secvenței de telegrame, EITT trimite și primește telegrame prin conexiunile bus dedicate.
 • Funcția Loop-Mode a fost extinsă. Utilizatorul poate introduce acum numărul de bucle necesar a fi executat pentru o secvență de telegrame. Meniul ‘Options’ -> ‘Loop Mode Limit…’ deschide o casetă de dialog care permite setarea unei limite a contorului de bucle. Executarea unui număr nelimitat de bucle rămâne disponibilă. Numărul de bucle executat este vizibil în trace buffer (memorie tampon de urmărire).
 • Gestiune îmbunătățită a celulelor în fereastra 'Telegram Sequence' (Secvență Telegrame). Editarea diferitelor părți ale unei telegrame este acum mai asemănătoare cu Excel. Când cineva modifică acum conținutul unei celule și subliniază celulele dedesubt, conținutul primei celule este copiat în restul.
 • Este posibilă utilizarea caracterelor de tip „wildcard” în criteriile filtrului secvențelor de telegrame.
 • Fereastra 'Telegram Properties' (Proprietăți Telegramă) afișează acum structura de adrese a telegramei LTE în același mod ca versiunea EITT 3.1.
 • Copia tipărită a trace buffer-ului conține setările de filtrare active.
 • Caseta 'Search & Replace' (Căutare și înlocuire) a fost mărită, permițând acum înlocuirea numerelor de serie în telegramele de administrare
 • A fost adăugată o nouă funcție blocurilor de telegrame creare automată IN/OUT.
 • O nouă casetă a fost adăugată la trace buffer, care permite utilizatorului o înlocuire text cu text a comentariilor din trace buffer. Caseta poate fi deschisă de la un nou buton din bara de instrumente sau făcând clic pe trace buffer și apoi utilizarea meniului ‘Edit’ - ‘Replace…’ (Editare - Înlocuire) (sau prin apăsarea tastei F3).
 • Butoane suplimentare în bara de instrumente din fereastra 'Telegram Sequence' și în bara de instrumente a trace buffer-ului.
 • Gestiune modificată a timpului de așteptare a telegramelor dacă este selectată opțiunea 'Stop'.
 • Pentru testarea modului 'raw', calcularea sumei de control poate fi bifată/debifată pentru conexiunile din acest mod. Caseta ‘Bus Connections’ activează căsuța corespunzătoare dacă ‘Raw Mode’ este selectat ca tip de layer.
 • Interfața de automatizare a fost extinsă pentru a putea gestiona noile liste de conexiuni bus.
 • Importul fișierelor ETS4 de tip .knxproj a fost extins pentru a citi tipurile de puncte de date ale obiectelor de comunicare ale produsului, dacă acestea sunt setate.
  Citirea tipurilor de puncte de date va fi preselectată în header-ul PIXIT. În plus, setările steagurilor de scriere și transmitere vor fi evaluate de EITT. Calea de comunicare va fi preselectată în funcție de setările steagurilor:
  • set steaguri scriere: cale de comunicare IN preselectată
  • set steaguri transmitere: cale de comunicare out preselectată
  • set ambele tipuri de steaguri: cale de comunicare IN/OUT preselectată

Modificări și extinderi minore

 • Telegramele locale și cele incorecte pot fi modificate direct în grila de secvențe a telegramelor (nu numai în fereastra 'Telegram Properties').
 • UI arată acum informații privind progresul în timp ce încarcă documente și creează versiuni tipărite ale fișierelor de tip .pdf.
 • Culoarea opțiunii ‘Stop’ a fost modificată: în loc să afișeze textul 'stop' marcat cu roșu (care ascunde astfel timpul până la următoarea valoare a telegramei), timpul până la următoarea valoare a telegramei va fi afișat într-o casetă de culoare roșie.
 • În coloana cu valori a Grilei de Secvențe a Telegramelor, valoarea poate fi introdusă acum în format hexadecimal pentru anumite tipuri de puncte de date:
  • DPT 5.00x Scaling
  • DPT 5.010 8 bit counter
  • DPT 7.001 16 bit counter
  • DPT 12.001 32 bit counter
  • DPT 14.xxx IEEE Float
  • DPT 17.001 Scene Number
  • DPT 18.001 Scene Control
 • Trace buffer-ul menține selectarea comentariului cu cursorul după editarea comentariului în loc să sară la următoarea intrare. Apăsarea butonului Return deschide caseta pentru editarea comentariului, iar combinația CTRS+Return inserează un nou comentariu.
 • Coloana cu atribute ‘ConnectionLess’ din fereastra 'Telegram Properties' a fost redenumită ‘ConnectionOriented’.
 • Numai denumirea fișierului .ctl va fi afișată în nota de subsol a versiunii tipărite a pdf-urilor (în loc să afișeze calea completă).
 • Atributele telegramelor de administrare (steagul de conexiune, numărul secvenței,…) pot fi modificate într-un singur pas. Setările din fereastra 'Telegram Properties' pot fi aplicate selecției de Telegrame de Administrare din grilă.
 • A fost modificată modalitatea de import a atributelor ‘Function’ (Funcție) și ‘Name’ (Nume) ale obiectelor în header-ul Pixit (verificați pentru produsele proprii).

Următoarele bug-uri au fost corectate

 • Copierea/Lipirea telegramelor din meniul context este posibilă din nou.
 • Numerotarea paginilor în versiunile tipărite ale fișierelor .pdf este din nou funcțională.
 • Utilizatorul poate edita și șterge comentariile din trace buffer.
 • Versiunea tipărită a unui trace buffer conține numai telegrame conform setărilor de filtrare.
 • Telegramele marcate AF vor apărea scrise cu roșu în versiunea tipărită a unui trace buffer.
 • Dacă trace buffer-ul este afișat pe un al doilea monitor, operațiunile acestuia vor fi disponibile în meniul de urmărire a EITT. Unele dintre acestea sunt disponibile și în bara de instrumente refăcută a trace buffer-ului.
 • Ajustarea adreselor individuale conform setărilor IN/OUT.
 • Combinația de taste Ctrl+C/Ctrl+V funcționează acum pentru denumiri de secvențe, filtre și funcții de răspuns.
 • A fost corectat un bug care genera erori la modificarea lățimii coloanelor în Grila de Secvențe de Telegrame.
 • Produsele care nu au o adresă fizică atribuită vor fi acum gestionate corect la importul dintr-un fișier .knxproj.

Noi funcții ale EITT 4.0

 • Revizuire generală a interfeței cu utilizatorul a softului EITT. Vechile ferestre cu secvențe de telegrame au fost înlocuite cu ferestre grilă asemănătoare cu cele din EXCEL. Acum utilizatorul poate modifica datele unei telegrame prin editarea directă a celulelor rândului corespunzător din grilă.
 • Grila de Secvențe de Telegrame poate fi sortată pe diferite criterii selectabile.
 • Afișarea în Grila de Secvențe de Telegrame poate fi filtrată. Criteriile de filtrare pot fi introduse pentru fiecare coloană.
EITT
 • Telegram Sequence Manager, casetele de filtrare și răspuns au fost înlocuite de ferestre cu instrumente:
EITT
 • În plus, toate atributele unei telegrame sunt afișate în fereastra de proprietăți (Telegram Properties), care prezintă toate aspectele telegramei selectate. Utilizatorul poate modifica aceste atribute ale telegramei prin editarea directă a acestora în fereastra de proprietăți. Toate modificările vor fi afișate direct în fereastra cu grila de secvențe de telegrame. Fereastra de proprietăți înlocuiește vechile casete din versiunea 3 a EITT.
EITT
 • Ferestrele de instrumente și ferestrele Trace Buffer pot fi aranjate ca ferestre mobile în fereastra de editare sau pe un alt doilea monitor.
 • Importul de date în ETS4: Datele produselor necesare pentru crearea Header-ului PIXIT pot fi importate din fișiere de proiect ETS4 .knxproj.
 • Au fost introduse noi tipuri de Puncte de date. Tipurile de date EIS anterioare au fost înlocuite cu tipuri de date standardizate KNX.
 • Au fost introduse noi telegrame de administrare.
 • Conexiunea bus se poate face acum în Link Layer Mode, Busmonitor Mode și în Raw Mode.
 • Suport teste telegrame RF: este posibilă introducerea și compararea de date ale unor telegrame specifice RF. Cadrele RF pot fi codate pe culori în funcție de numărul de serie RF, pot fi introduse caractere speciale ('wildcards') pentru numerele de serie RF, se pot atribui nume de cod și se poate crea o listă albă de numere de serie. Opțiunea de căutare și înlocuire a fost extinsă pentru numerele de serie RF.
 • Este posibilă utilizarea de filtre multiple pentru Trace Buffer.
 • A fost introdusă o comandă de comentariu nou '@@+' care permite utilizatorului să suspende evaluarea secvenței de telegrame și să atașeze la Trace Buffer o observație referitoare la o eroare, dacă este necesar.
 • Comenzile de comentariu '@[t' pot fi setate/resetate dintr-o singură acțiune pentru toate telegramele selectate.
 • Evaluarea inversă a unei telegrame: Dacă este selectată această opțiune, rezultatul evaluării telegramei va fi inversat pe parcursul execuției secvenței. Un ACK adecvat sau un răspuns așteptat va fi evaluat ca eșec, iar un ACK sau un răspuns inexistent va fi evaluat ca rezultat așteptat.
 • Imprimarea directă a secvențelor de telegrame a fost înlocuită cu imprimarea acestora în fișiere .pdf
 • Când EITT4 este închis, conținutul memoriei temporare este stocat.
 • Telegramele în format EITT4 pot fi salvate și în format EITT3.1.