Ce este KNX?

KNX: Introducere

Mai confortabil, mai sigur, mai multă economie de energie: Cererea de sisteme de management al clădirilor este în continuă creşter

Fie că este vorba despre o casă privată sau o clădire de birouri, nevoia de confort şi versatilitate în ceea ce priveşte managementul aerului condiţionat, iluminatului şi sistemelor de control acces este în creştere. De asemenea, utilizarea eficientă a energiei este din ce în ce mai importantă. Mai mult confort şi siguranţă, corelate cu un consum scăzut de energie pot fi obţinute doar printr-un control inteligent şi monitorizarea tuturor componentelor implicate. Totuşi, aceasta implică mai multe circuite, de la senzori şi elemente de acţionare până la centrele de control şi monitorizare. O asemenea aglomerare de cabluri înseamnă eforturi de proiectare şi instalare mai mari, risc de incendiu ridicat şi costuri nu tocmai mici.

Soluţia: KNX – STANDARDUL mondial pentru controlul casei şi clădirii

Pentru a asigura transferul datelor între toate componentele de management al clădirii, este necesar un sistem care să rezolve problema comunicării cu dispozitivele izolate, asigurându-se că toate componentele comunică într-un limbaj comun unic: pe scurt, un sistem precum Magistrala KNX, independent de producător şi de domeniul  de aplicaţie. Acest standard se bazează pe mai mult de 23 de ani de experiență pe piață, printre altele, cu sistemele predecesoare KNX: EIB, EHS și BatiBUS. În mediul KNX toate dispozitivele sunt conectate la același BUS (pereche torsadată, RF, linii electrice sau IP/Ethernet) cu posibilitatea de a comunica între ele. Dispozitivele KNX pot fi: senzori sau elemente de acţionare, necesare controlului diferitelor sisteme ale clădirii, precum: iluminat, jaluzele/storuri, sisteme de securitate, managementul energiei, încălzire, ventilaţie şi sisteme de aer condiţionat, sisteme de semnalizare şi monitorizare, interfeţe cu sistemele de service şi control al clădirii, control de la distanţă, contorizare, control audio/video, electrocasnice, etc.  Toate aceste funcţii pot fi controlate, monitorizate şi semnalizate prin intermediul unui sistem unitar fără a fi necesare centre de control suplimentare.

         
Iliminat Jaluzeie
Sisteme de
securitate
Managementul
energiei
Control
HVAC
         
Sistem de
monitorizare

Control de la
distanţă
Contorizare Control
audio/video
Electrocasnice

KNX: Semnificaţie

Mondial înseamnă:

Referinţe de pe tot globul: lumea controlului casei şi clădirilor „vorbeşte” limba KNX. Câteva milioane de instalări KNX reuşite au fost realizate nu doar în Europa, dar şi în Asia şi America de Nord şi Sud – o dovadă a atractivităţii metodei KNX. Peste 300 de companii membre ale asociaţiei KNX din întreaga lume oferă peste 7000 de produse certificate, care pot fi găsite în cataloage, grupate pe domenii de aplicabilitate.

Standard deschis semnifică:

EIB

KNX este aprobat ca Standard Internaţional (ISO/IEC 14543-3) şi ca Standard European (CENELEC EN 50090 şi CEN EN 13321-1) şi Standard American (ANSI/ASHRAE 135) şi Standard Chinez (GB/T 20965). Prin urmare, KNX este asigurat pe viitor. Produsele KNX fabricate de diferiţi producători pot fi combinate – logoul mărcii KNX garantează interacţiunea şi interoperabilitatea acestora. KNX este singurul standardul mondial deschis pentru control, atât în domeniul clădirilor comerciale, cât şi al celor rezidenţiale.

 

Controlul casei şi clădirii înseamnă:

EIB

Avantaje pentru fiecare categorie de clădire: de la complexul de birouri la locuinţa privată. Indiferent de tipul de clădire, KNX oferă noi oportunităţi complete în ceea ce priveşte sistemele de control al clădirilor, menţinând costurile la un nivel accesibil. KNX pune la dispoziţie soluţii care pot fi implementate doar cu efort considerabil dacă s-ar folosi tehnici de instalare convenţionale. Controlul tuturor aplicaţiilor din casă sau clădire se poate realiza prin intermediul unui singur panou tactil. De la încălzire, ventilaţie şi control acces, la controlul de la distanţă al aparatelor electrocasnice – KNX oferă modalităţi noi de creştere a confortului, securităţii şi economiei de energie într-o casă sau clădire.

KNX: O singură abordare cu multiple avantaje

Ori de câte ori este folosit, KNX aduce beneficii reale pentru arhitecţi, proiectanţi și contractori, şi mai presus de toate, aduce avantaje proprietarilor sau utilizatorilor clădirilor.

  • Costuri operaționale scăzute care rezultă din economia energiei: Iluminarea și încălzirea pornesc doar când este necesar, în funcție de timp, prezența efectivă, economisind astfel energie și bani. Mai mult, iluminatul poate fi controlat în mod automat în funcție de intensitatea luminii naturale, menținând astfel un nivel minim specificat în fiecare loc şi reducând consumul de energie (numai sursele de lumină necesare rămânând aprinse.)
  • Economisirea timpului: Prin interconectarea tuturor dispozitivelor de comunicare într-un singur BUS se reduce considerabil timpul de proiectare și instalare. Engineering Tool Software (ETS), un software cu producător unic și independent de domeniul de aplicare permite proiectarea și configurarea instalațiilor care conțin produse certificate KNX. Având în vedere că software-ul este independent de producător, integratorul de sistem poate combina produse ale diverşilor producători cu diverse medii de comunicare (pereche torsadată, radio frecvenţă, linie electrică sau IP/Ethernet), toate într-o singură instalație.
  • Flexibilitate și adaptabilitate la dezvoltările viitoare. O instalație KNX poate fi ușor de adaptat la noile aplicații și este ușor extensibilă. Noile componente se pot conecta ușor la instalația BUS existentă.

Asociația KNX: Garanția pentru un standard de nivel mondial!

EIB

Forța de conducere din spatele KNX este Asociația KNX, un grup de companii de top care activează în mai multe domenii ale controlului casei şi clădirii. În prezent, Asociația KNX are mai mult de 320 de membri, ce reprezintă peste 80% din dispozitivele de control pentru case și clădiri vândute în Europa. Obiectivul comun al  acestor companii este de a promova dezvoltarea în general a sistemelor de instalații pentru clădiri, şi KNX, ca singurul standard din lume deschis pentru controlul caselor și clădirilor. Pe plan mondial, Asociația KNX are acorduri de parteneriat cu peste 40.000 de companii de instalare din 125 de țări, mai mult de 100 de universități tehnice, precum și peste 275 de centre de formare.