Zur Startseite

Misiune și Obiective

Misiunea noastră este:

Promovarea și dezvoltarea Standardului KNX, astfel încât să fie recunoscut ca :

Standard Internaţional pentru controlul casei și clădirii, și pentru controlul aplicațiilor în construcții industriale, comerciale și rezidențiale din întreaga lume.

Pentru a se asigura recunoașterea pe piață a Asociației KNX, a membrilor săi și produsele lor ca o forță de conducere la nivel mondial, pentru a deschide piața de case inteligente, clădiri și a spori cota de infrastructuri inteligente, Asociația KNX cu standardul KNX este un generator de oportunități în afaceri.

Obiectivele noastre sunt :

Obiectivele Asociației KNX sunt orientate spre dezvoltarea și promovarea unui Standard Internațional de comunicare pentru Sisteme Electronice pentru case și clădiri :

 • Dezvoltarea unui sistem unic de tehnologie stabil și la prețuri accesibile, cu scopul de a îmbunătăți acceptarea generală pe piaţă şi extinderea pieţei (în mare parte în clădirile comerciale) și în zona rezidențială.
 • Unificarea Sistemelor electronice existente pentru case și clădiri într-un standard comun, care servește ca o platformă pentru dezvoltarea pe viitor.
 • Definirea și îmbunătățirea specificaţiilor KNX legate de :
  Protocol
  Diferite surse de media si publicitate
  Moduri de configurare
  Specificații de aplicare

În ceea ce privește coerența în interconectarea comunicării între dispozitive și interoperabilitatea între aplicații :

 • Standardizarea cerințelor de sistem, inclusiv metode de testare.
 • Gestionarea sistemului de relevanțe privind drepturile de proprietate intelectuală, stabilirea mărcii comerciale si eliberarea licențelor de marcă.
 • Constituirea unui sistem de certificare adecvat pentru a permite certificarea de “produse” (hardware, software, componente), și servicii, în scopul de a garanta compatibilitatea sistemului, interconectare și interoperabilitate.
 • Introducerea acestui standard în cadrul organizațiilor internaționale de standardizare HBES şi promovarea activă în vederea instituirii acestuia ca NORMĂ.
 • Gestionarea (inclusiv dezvoltarea, asistenţa în vânzări) unui Engineering Tool Software (ETS) comun şi a altor instrumente KNX conexe.
 • Promovarea formării în vederea acordării titulaturii de “Certificat KNX” pentru utilizatori profesioniști, cum ar fi antreprenori, proiectanţi și instalatori.
 • Definirea strategiei KNX pe termen lung.
 • Activități KNX legate de standarde ( imagine corporativă, studii de piață, târguri, conferințe, jurnal, site-ul web, pliante, …)
 • Asigurarea cooperării cu lumea academică.
 • Organizarea de grupuri de lucru KNX.
 • Asistenţă în dezvoltarea tehnică referitoare la standardul KNX.
 • Câștigarea de noi parteneri din industrie, formare și știință,
 • Înființarea de cluburi de utilizatori și grupuri naționale KNX.