Zur Startseite

Introducere

KNX Association cvba a fost înfiinţată în mai 1999 de către membrii următoarelor asociații:

  • EIBA ( European Installation Bus Association)
  • EHSA (European Home Systems Association)
  • BCI (BatiBUS Club International)

Asociația deține atât Standardul Mondial pentru controlul casei si al clădirii, cât și logo-ul mondial al mărcii KNX. Asociația KNX este o organizație non-profit aflată sub incidența legilor belgiene. Membrii ei sunt producători de echipamente pentru diverse aplicații de control al casei și clădirii, bazate pe tehnologia KNX, precum controlul iluminatului, storurilor, încălzirii, ventilaţiei, aerului condiționat, managementul energiei, contorizarea, monitorizarea, sistemele de alarmă și anti-efracție, aparatura electrocasnică și cea audio/video și multe altele. De asemenea, nu doar producătorii, ci și furnizorii de servicii (de utilități, telecomunicații etc.) pot deveni membri ai Asociației KNX.

Structură

Adunarea Generală – este cea mai înaltă autoritate juridică a asociației, în care toți membrii dețin un loc - se întrunește cel puțin o dată pe an pentru a aproba activitățile desfășurate și bugetul pentru anul următor. Comitetul executiv, ales pentru o perioadă de 5 ani, din rândul membrilor Adunării Generale, este responsabil cu stabilirea strategiei asociației, standardul KNX și propunerea de buget.

Consiliul Executiv (KEB) este asistat de două consilii permanente:

  • Consiliul tehnic (KTB) este responsabil de aprobarea și evoluția standardului KNX, inclusiv specificațiile sistemului și cele de testare, precum si normele de certificare. KTB este Organismul de Decizie Tehnică KNX suprem. KTB este de asemenea responsabil de transferul diferitelor parți ale standardului KNX către comisiile de standardizare internaționale relevante.
  • Consiliul de Marketing (KMB) este responsabil cu strategia de marketing a standardului KNX, inclusiv activitățile de comunicare și promovare ale Asociației KNX. KMB este ultimul Organism de Decizie de Marketing. KMB este de asemenea responsabil de activitățile desfăşurate de grupurilor naționale KNX pe diverse pieţe.

Consiliile Tehnic și cel de Marketing lucrează prin colaborare cu mai multe grupuri de lucru (WG) și echipe de proiect (TF), la care pot participa toți acționarii pentru o şi mai bună dezvoltare și promovare a standardului KNX. O prezentare generală a tuturor grupurilor active poate fi găsită aici.

Parteneriate

În afara membrilor săi, Asociația KNX a încheiat acorduri de parteneriat cu mai mult de 38.000 de parteneri din peste 120 de țări. Tipul de parteneriat depinde de grupul țintă vizat. Se pot încheia următoarele tipuri de parteneriate cu Asociația KNX:

Tip Grup ţintă

Membri

Producători KNX
Grupuri naționale Reprezentanți ai membrilor KNX din țările respective
Parteneri Antreprenori din domeniul electric care au dobândit un certificat KNX
Cluburi de utilizatori Platformă de schimb de informații pentru integratori de sistem KNX experimentați
Centre de formare Centre de formare certificate KNX
Parteneri Științifici Universități și institute tehnice active în cercetarea KNX
Parteneri Asociați Asociațiile și organizațiile “KNX-friendly”

Laboratoare de testare

Laboratoarele de testare ce efectuează testarea software-ului dispozitivelor KNX.

Pliante