Zur Startseite

Become a KNX Training Centre

Procedurile de certificare KNX pentru Centrele de instruire

Fază Explicaţia fazei

Înscriere

Centrul de instruire interesat completează chestionarul KNX pentru certificare şi îl returnează la Asociaţia KNX. Ulterior, centrul de instruire este înregistrat şi are acces la versiunea electronică curentă a documentaţiei de instruire KNX. Centrul de instruire înregistrat poate transmite tehnologia KNX, dar nu poate emite certificate acceptate ca bază pentru parteneriat. 
Important: Starea de înregistrare expiră după un an şi poate fi extinsă!

Autorizare

Când centrul de instruire înregistrat a dovedit că respectă cerinţele minimale, va fi ulterior autorizat pentru organizarea de cursuri KNX Basic printr-un examen KNX şi/sau (când s-au solicitat) de cursuri KNX Advanced. Faza de autorizare este limitată la 2 cursuri KNX Basic cu examen KNX sau 2 cursuri KNX Advanced şi are durata de un an.
Cerinţe minimale:

  • Echipament media:
  • Echipament de instruire: vor fi disponibile dispozitive şi componente pentru realizarea următoarelor funcţii: comutare, variaţia intensităţii luminoase, controlul obloanelor, cuplarea a două linii TP1 (cuploarele trebuie să fie disponibilă la fiecare masă de lucru din laborator);
  • Software ETS: Cel puţin o versiune ETS Professional instalată pe PC-ul îndrumătorului, respectiv versiuni pentru cursanţi la PC-urile disponibile pentru aceştia;
  • Pentru calificarea îndrumătorului: cel puţin un îndrumător (intern sau extern) se va afla în posesia unui certificat KNX Tutor. 

ImportantUn centru de instruire KNX autorizat poate organiza două cursuri încheiate cu acordarea unui certificat. 
Important : Îndrumătorul va dispune permanent de un computer personal. Echipamentele PC ale cursanţilor pot fi închiriate sau aduse la curs de către cursant personal.

Inspecţie

Conformitatea cu standardul ISO 9001 este recomandată.
Pe baza documentaţiei furnizate, întregul set de cerinţe KNX este verificat pentru conformitate.
Notă: Centrele de instruire care au fost deja certificate KNX pentru organizarea de cursuri KNX Basic pot solicita extensia certificării pentru cursurile KNX Advanced prin transmiterea de documente care să demonstreze conformitatea cu cerinţele suplimentare.

Certificare

Asociaţia KNX acordă certificatul KNX respectiv după evaluarea cu succes a documentaţiei solicitate.

Supraveghere

Când centrul de instruire este certificat conform ISO 9001, continuitatea respectării cerinţelor este verificată prin retrimiterea unui certificat ISO 9001 după trei ani. Când centrul de instruire nu a fost certificat conform ISO 9001, Asociaţia KNX are oricând dreptul de a solicita documentaţia de la centrul de instruire certificat care să demonstreze continuitatea conformităţii la cerinţele KNX. Aceste documente trebuie să parvină KNX în cel mult 3 săptămâni de la solicitarea KNX. Asociaţia KNX are dreptul să organizeze inspecţii surpriză la Centrele de instruire certificate KNX

Costuri

Descriere Cost
Annual feesTaxe anuale (actualizarea documentaţiei de instruire) € 500

Documente

Pliante