Zur Startseite

Deveniţi un laborator de testare acreditat

În vederea asigurării acceptării de către Asociaţia KNX a rapoartelor de test ca bază pentru certificarea KNX, laboratorul care emite aceste rapoarte trebuie să susţină cu succes un audit de acreditate KNX.

  • Dacă laboratorul este acreditat la nivel naţional, auditul KNX se va limita la evaluarea abilităţii laboratorului de testare candidat de a efectua testarea de conformitate KNX. Aceasta se va realiza pe baza unei campanii de teste de eşantioane pregătite de către laboratorul de testare candidat.
  • Dacă nu este acreditat la nivel naţional, laboratorul de testare va trebui să susţină, suplimentar, un audit efectuat de către echipa de audit a KNX pentru a demonstra conformitatea cu standardul ISO 17025.

Cost

Descriere Cost

Audit iniţial

Costul auditului de mai sus, inclusiv cheltuielile de deplasare şi cazare, va fi facturat laboratorului candidat. Pentru informaţii mai detaliate, contactaţi departamentul de certificare al Asociaţiei KNX.

Laboratoare de testare acreditate naţional

€ 500 / an

Laboratoare de testare neacreditate naţional

€ 1 500 / an