Zur Startseite

Deveniţi producător KNX

Modalităţi de înscriere / Taxe

În cazul în care compania dvs. doreşte să se înscrie în Asociaţia KNX, vă rugăm să citiţi următoarele instrucţiuni:

  1. Trebuie să completaţi şi să semnaţi Formularul de înscriere în Asociaţia KNX şi să îl trimiteţi la secretariatul nostru prin fax (+32 2 675 50 28). Trimiteţi o copie a acestui formular şi prin poştă, la adresa noastră. Nu uitaţi să indicaţi cu claritate tipul de membru de care sunteţi interesat şi numărul de membri ai personalului companiei dvs. la nivel mondial.
  2. Această candidatură va fi înaintată membrilor Comitetului Executiv KNX (KEB) în vederea aprobării, dacă se depune o candidatură de acţionar.
  3. După aprobare, membrii vor încheia următoarele contracte cu Asociaţia:
    1. Acord de licenţă IPR
    2. Acord de licenţă pentru mărci comerciale.

Tipurile de membru ale Asociaţiei KNX


Acţionar Licenţiat - Taxă de licenţă pe bază de redevenţă Parte interesată

Membrii personalului

Sub 100 de persoane

Peste 100 de persoane

Sub 100 de persoane

Peste 100 de persoane

Sub 100 de persoane

Peste 100 de persoane

Acţiuni

Achiziţionaţi 1 acţiune

Achiziţionaţi 10 acţiuni

Fără acţiuni

Fără acţiuni

Fără acţiuni

Fără acţiuni

Taxă anuală

1≤ Angajaţi ≤
10
2 500 €

€ 12 500

1% din vânzările KNX la sfârşitul anului.

1% din vânzările KNX la sfârşitul anului.

€ 1 000

€ 2 000

11≤ Angajaţi ≤
25
3 750 €

€ 12 500

Minimum

Minimum
26≤ Angajaţi ≤
100
6 250 €

€ 12 500

Suma minimă trebuie achitată în avans până la sfârşitul lunii februarie (nerambursabilă)

Suma minimă trebuie achitată în avans până la sfârşitul lunii februarie (nerambursabilă)

Durata contractului este de 1 an, cu prelungire automată cu 1 an dacă nu este rezilita înainte de sfârşitul lunii iunie a anului în curs.

Durată

Durata contractului este de 1 an, cu prelungire automată cu 1 an dacă nu este rezilita înainte de sfârşitul lunii iunie a anului în curs.

Durata contractului este de 5 ani şi poate fi reînnoit.Notă

Valoarea unei acţiuni: aproximativ 1 500 € - valoarea este rambursată (în funcţie de rezultatele Asociaţiei în anul rezilierii) atunci când acţionarul părăseşte Asociaţia.

Pliante