Zur Startseite

KNX Metering Specificatie

Slimme huizen en gebouwen die KNX gebruiken als besturingssysteem, kunnen worden uitgerust met verschillende combinaties communicatiemedia: KNX Twisted Pair (de groene datakabel voor KNX signalen), Powerline overdracht (via het publieke net), op internet protocols communicatie of radiofrequentie (KNX RF op 868,3MHz). Het draadloze medium KNX RF wordt ingezet voor de aansluiting met de meetapparatuur voor gas, water, stroom, enz.

Data Collector:
weergave van het huidig energieverbruik
data van energieverbruik worden gearchiveerd
Toegang via Internet
Data Collector:
weergave van het huidig energieverbruik
data van energieverbruik worden gearchiveerd
Toegang via Internet

KNX Association heeft al vanaf het eerste conceptontwerp van KNX RF samengewerkt met CEN TC 294 WG5 en de parameters van de KNX RF Physical Layer (868 MHzstandard CEPT/ERC 70-03) en de Data Link Layer (gebaseerd op de FT3-protocol IEC870-5- 2) op één lijn gebracht met de M-Bus-specificaties. Dit heeft betrekking op FSK-afwijking, frequentietolerantie, maar ook op een fundamenteel gemeenschappelijk frameformaat, tot en met specifieke voorzieningen (services) in de apparaten.

Met dit niveau van gemeenschappelijke definities en integratie is het mogelijk om een KNX-product te ontwikkelen dat zowel M-Bus-telegrammen als KNX-telegrammen kan ontvangen met slechts één enkele ontvanger. “Normaal gesproken is zo’n apparaat ingericht als een centrale eenheid,” zegt Steven De Bruyne, System Manager bij KNX Association, en secretaris van de KNX taakgroep ‘Meetapparatuur’. Hij voegt daar aan toe: “De heer Pahl van Qundis heeft uitstekend werk verricht om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen met de wereld van M-Bus. Ook de M-Bus gemeenschap heeft een actieve bijdrage geleverd aan het op papier zetten van concrete technische voorstellen. Er is uitgegaan van een zeer pragmatische aanpak, dus de stap naar realisatie is klein, en de eerste producten zijn al aangekondigd.”

En hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? De M-Bus meetapparatuur kan over het gehele gebouw worden verspreid, ook als dat bestaat uit meerdere woningen of kantoorverdiepingen, allemaal uitgerust met verschillende M-Bus en KNX RF-apparaten. In zulke gebouwen is vaak een gemeenschappelijk KNX TP-netwerk aanwezig of kan worden geïnstalleerd; meetgegevens kunnen eenvoudig worden vastgelegd met een minimum aan koppelingen in de installatie. De installatie- en configuratiekosten kunnen natuurlijk omlaag als deze doorgang toegang biedt tot zowel de meetgegevens als de KNX gegevens. Dankzij de naadloze integratie van KNX RF met M-Bus is dit zeer eenvoudig te realiseren.

Als de meetgegevens eenmaal in het KNX systeem aanwezig zijn, kunnen ze verder via KNX TP en KNX IP getransporteerd worden, en kunnen ze ter beschikking worden gesteld aan bedieningspersoneel of aan een serviceprovider, lokaal of op afstand (bijv. via internet), zoals in de afbeelding is te zien. Steven De Bruyne wijst daarnaast nog op een bijzondere uitdaging: “KNX voorziet onder andere in toepassingen voor verwarmen en koelen. Dit zorgt ervoor dat de klant kan beschikken over proces- en sensorgegevens. De integratie met M-Bus maakt het plaatje met verbruiksgegevens compleet. Daarbij moet er op worden gelet dat de gegevens correct worden overgedragen en weergegeven, en tegelijkertijd het voordeel voor alle betrokken partners gemaximaliseerd wordt!”

Om dit te bereiken heeft de taakgroep een Metering Data Collector (verzamelaar van meetgegevens) gedefinieerd, die geïntegreerd is in de enige ‘RF-naar-draad’ KNX-koppeling zoals hierboven is beschreven. Om te beginnen brengt de Metering Data Collector een begrensde en duidelijk omlijnde deelverzameling van M-Bus meetgegevens in overeenstemming met een gestructureerde, KNX-conforme gegevensinterface (namelijk: eigenschappen van KNX Interface Objects), zodat deze nu toegankelijk zijn voor de gateway van het gebouw of locatie.

Dit mechanisme verschaft toegang tot de belangrijkste gegevens over het energieverbruik: huidige standen, minima, maxima, gemiddelde etc. Zo kunnen we de voordelen van de ‘array’-aspecten van de KNX Properties benutten om zulke aanvullende meetgegevens (die overeenkomen met verschillende opslagnummers van M-Bus) te ondersteunen. De flexibiliteit van de meetapparatuur wordt hierdoor niet begrensd, want er kunnen ook ruwe formaten van meetgegevens doorgegeven worden.

Maar om de KNX-traditie van een goede samenwerking tussen de verschillende toepassingsdomeinen trouw te blijven, wilden we dat deze mapping nog omvangrijker zou zijn dan we zojuist beschreven hebben. Dit is de reden waarom een deel van de M-Bus-gegevens – gebaseerd op een zorgvuldige selectie die is samengesteld in samenwerking met M-Bus-producenten – aanvullend in het KNX Runtime Datapunt Types formaat ter beschikking wordt gesteld, om deze met andere toepassingen te delen en ze te gebruiken ter visualisatie.

Nu is het aan producenten en gebruikers om deze concepten naar de markt toe te vertalen.