Zur Startseite

Smart Metering in het dagelijks bedrijf van een school

Taak

Bewust omgaan met energie is een eerste vereiste voor de bescherming van het klimaat. Het concept van het ingenieursbureau Beyer heeft als doel het energiebewustzijn van scholieren te stimuleren. Hiertoe wordt het energieverbruik van het dagelijks schoolbedrijf en daarmee de CO2-uitstoot helder inzichtelijk gemaakt. De leraar kan deze gegevens gebruiken als lesmateriaal.

Smart Metering

De oplossing

Het KNX-besturingssysteem in het schoolgebouw levert de noodzakelijke gegevens. In twee klaslokalen zal het energieverbruik voor verlichting en verwarming worden gemeten en geregistreerd. Deze gegevens worden, samen met de CO2-uitstoot en de energiekosten, weergegeven door middel van een visualisatiesysteem. Het feit dat de leerlingen van de twee klaslokalen met elkaar kunnen concurreren ten aanzien van hun pogingen het energieverbruik te verminderen, zal voor een extra motivatie zorgen.

Uitvoering

Het energieverbruik voor verlichting wordt door KNX geregistreerd met behulp van stroomsensoren. Voor de berekening van het energieverbruik voor warmte wordt gekeken naar de mate waarin de verwarmingskleppen zich openen. Met deze waarden kunnen het energieverbruik en de CO2-uitstoot worden berekend, die gebaseerd zijn op de huidige omrekeningsfactoren (GEMIS-databank, Öko-Instituut e.V.). Daarnaast kunnen de energiegegevens van willekeurige verbruikers worden bepaald met behulp van een speciaal educatief stopcontact. Er wordt een touch screen gebruikt voor de invoer van handmatige tests en voor de visualisatie van de resultaten.

Eigenschappen

Het visualisatiesysteem op de achtergrond kan de functies van het verlichtings- en verwarmingssysteem in het klaslokaal nabootsen. De resultaten worden vertoond op de touch screen. Gebruikers kunnen beschikbare elektrische apparaten aansluiten op het educatieve stopcontact. Door het invoeren van een schatting van het aantal gebruiksuren kan de jaarlijkse CO2-uitstoot worden berekend.

Voordelen

Door het energiebewustzijn al vroeg te stimuleren kan er een sociale omslag teweeg worden gebracht die een gunstige uitwerking zal hebben op de klimaatbescherming. KNX creëert een basis voor deze taak. Het ingenieursbureau Beyer geeft advies aan geïnteresseerde scholen en optimaliseert het concept voor individuele toepassingen.

Contact: