Zur Startseite

KNX Tools Szoftver Licenc Megállapodás

KNX Tools Szoftver Licenc Megállapodás


Szoftver Licenc Megállapodás KNX Eszközökhöz / 2012 Augusztus, 5.0 verzió


Általános Nyilatkozat

FIGYELEM! KÉRJÜK, HOGY GONDOSAN OLVASSA EL EZT A SZOFTVER LICENC MEGÁLLAPODÁST, MIELŐTT:

 • Bármilyen KNX Association által a KNX vagy más weboldalon keresztül, vagy bármilyen más tárhelyen biztosított KNX Eszközt telepít.
 • A KNX Association-tól beszerzett bármilyen végleges vagy időszakos licenckulccsal feloldana bármilyen SZOFTVER CSOMAGOT.

BÁRMELYIK FENTEBB, AZ A VAGY A B PONTBAN EMLÍTETT CSELEKEDET VÉGREHAJTÁSÁVAL MEGERŐSÍTI, HOGY EGYETÉRT A SZOFTVER LICENC MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIVEL, ÉS ÍGY ÚGY KEZELJÜK, HOGY ÖN AZOKAT ELFOGADTA.

HA NEM ÉRT EGYET A SZOFTVER LICENC MEGEGYEZÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIVEL, AKKOR ÖN SEMMILYEN ESETBEN NEM TELEPÍTHETI AZ A PONTBAN FELSOROLT SZOFTVEREKET, ILLETVE NEM OLDHATJA FEL A B PONTBAN FELSOROLT SZOFTVER CSOMAGOKAT.


Részletek

Meghatározások:

A „KNX Association" a KNX Association cvba-t, Diegem/Brüsszel jelenti.

A „KNX Tag” a KNX Association elismert tagját jelenti

A „Licences” a feltelepített/feloldott Szoftver jogos használóját jelenti

A “KNX Eszköz” egy globális kifejezést jelent, amelyik bármilyen típusú KNX szoftver licencre utalhat.

A „Szoftver" általánosan a működő szoftvert jelenti, minden kiegészítő összetevőivel; valamelyik alábbi előtag használatával a kifejezés egy adott KNX Eszközt jelöl. Előtag nélkül a kifejezés bármilyen KNX Eszközt jelölhet.

 • „ETS”
 • „ETS Alkalmazás”
 • „Falcon”
 • „Manufacturer Tool”

A "Szoftver Dokumentáció" a Szoftver részét képező help fájlt és minden más kézikönyvet, felhasználói dokumentációt, és más a Szoftverhez tartozó kapcsolódó anyagot jelenti, amit a KNX Association a Licences rendelkezésére bocsájt a Szoftverrel kapcsolatosan.

A „SZOFTVER CSOMAG” a Szoftvert jelenti, beleértve a Szoftver Dokumentációt; valamelyik alábbi előtag használatával a kifejezés egy adott KNX Eszközt jelöl. Előtag nélkül a kifejezés bármilyen KNX Eszközt jelölhet.

 • „ETS”
 • „ETS Alkalmazás”
 • „FALCON”
 • „MANUFACTURER TOOL”

KNX ETS Alkalmazás A KNX Association által fejlesztett funkcionális bővítés az ETS-hez


Harmadik Fél ETS Alkalmazása Egy KNX Tag által fejlesztett funkcionális bővítés az ETS-hez


Licenc Biztosítása:

ETS SZOFTVER CSOMAG, MANUFACTURER TOOL SZOFTVER CSOMAG és KNX ETS Alkalmazás:

(0) Amennyiben a Licences megfizette a kapcsolódó licencdíjat, a KNX Association egy nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosít a Licencesnek az ETS Szoftver, KNX ETS Alkalmazás vagy a Manufacturer Tool Szoftver használatához, kikötve a lenti általános szerződési feltételeket, valamint a Szoftver dokumentációban rögzített célokra és alkalmazásokra.

 • A „Host-ID” elnevezésű egy példányban megvásárolt licenctípus egy számítógéphez kötődik, amivel ez a licenctípus kizárólagosan használható;
 • A „hardverkulcs” elnevezésű egy példányban megvásárolt licenctípus szabadon felhasználható a hardverkulcsnak az érintett számítógépbe történő behelyezésével

(1) Amennyiben a Licences megfizette a kapcsolódó licencdíjat, a KNX Tag egy nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosít a Licencesnek a Harmadik Fél ETS Alkalmazása használatához, kikötve a lenti általános szerződési feltételeket, valamint a Szoftver dokumentációban rögzített célokra és alkalmazásokra.

 • A „Host-ID” elnevezésű egy példányban megvásárolt licenctípus egy számítógéphez kötődik, amivel ez a licenctípus kizárólagosan használható;
 • A „hardverkulcs” elnevezésű egy példányban megvásárolt licenctípus szabadon felhasználható a hardverkulcsnak az érintett számítógépbe történő behelyezésével

FALCON SZOFTVER CSOMAG:

(2) A Falcon Szoftver nem licencdíj köteles, és a KNX-től szerezhető be.  A KNX Association egy személyes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosít a Licencesnek, hogy a Falcon Szoftvert reprodukálja és terjessze kizárólagosan azoknak a végfelhasználóknak, akik megvásárolták, vagy egyéb módon beszerezték a SZOFTVER CSOMAGOT, amit a Licences a Falcon Szoftver használatával hozott létre.


(3) A Licencesnek ezen kívül joga van a Falcon Szoftverrel Falcon alapú SZOFTVER CSOMAGOK létrehozására, annak érdekében, hogy egy harmadik fél terjeszthesse ezt a szoftver terméket, amit a Licences fejlesztett a végfelhasználók számára.

 • A Licencesé a kizárólagos felelősség a támogatással, szolgáltatás nyújtásával, frissítésekkel és műszaki vagy egyéb jellegű segítségnyújtással kapcsolatban, amit az ilyen, Licences által létrehozott Falcon Szoftver példányok vagy SZOFTVER CSOMAG részét képező példa alkalmazások felhasználói igényelnek, vagy az ezekhez szükséges.
 • A Licences nem használhatja a KNX Association nevét, logóját, védjegyét, vagy a Falcon Szoftvert a KNX Association írásos engedélye nélkül.
 • A Licencesnek meg kell védenie a KNX Association-t a Falcon Szoftver használatából, reprodukciójából, vagy terjesztéséből eredő mindenféle igénnyel vagy felelősséggel szemben.

A felhasználás korlátozása:

A Licencesnek nem áll jogában visszafejtéssel, vagy más módon előállítani a Szoftver, vagy bármelyik részének forráskódját, vagy a Szoftverről és/vagy a Szoftver dokumentációról vagy annak egy részéről további másolatokat készíteni.


A Licencesnek nem áll jogában bérbe adni, tovább licencelni, eladni, terjeszteni, kölcsönadni, vagy egyéb módon átadni a Szoftvert harmadik félnek; továbbá a Szoftver egészét vagy egy részét másolni, módosítani, egyesíteni, lefordítani, vagy származtatott munkákat létrehozni


A másolás, terjesztés és alkotó származtatott munkák korlátozása nem terjed ki az ETS Szoftverrel készített KNX projektekre, pl. egy KNX projekt exportra, amit az ETS-sel hajtottak végre, egy projekt nyomtatott példányára vagy adatbázisra (biztonsági mentés).


A másolás, terjesztés és alkotó származtatott munkák korlátozása nem terjed ki a FalconSzoftverre. Ebben az esetben a másolás, terjesztés, vagy a létrehozott SZOFTVER CSOMAGOKKAL történő használat megengedett a „Licenc biztosítása” fejezetben, (1) résznél megadott feltételek szerint. A további fent felsorolt korlátozások azonban érvényben maradnak.


A Licences csak biztonsági mentés és visszaállítás céljából készíthet másolatot egy másik adathordozóra a Szoftver egészéről vagy egy részéről. A Licences ezen kívül elfogadja, hogy a Szoftverrel megvalósított projektekben csak KNX / EIB regisztrált és/vagy hitelesített termékeket használ. Ez a regisztrált és hitelesített termékekkel kapcsolatos korlátozás nem érvényes a Manufacturer Tool Szoftverben megtalálható funkcióra, ami a még nem regisztrált és nem hitelesített termékek létrehozására és tesztelésére szolgál az ETS Szoftverben.


A Licences elfogadja, hogy nem használja a Szoftvert a KNX rendszert hátrányosan érintő célokra. Ez különösen a Falcon könyvtárra érvényes, amit a Licences azért szerzett be magának vagy harmadik fél részére, hogy saját magának vagy másoknak fejlesztéseket hajtson végre.


Tulajdon, Titoktartás:

Úgy a Szoftver, mint a Szoftver dokumentáció a KNX Association és/vagy licencelői üzleti titka és/vagy jogvédelem vagy egyéb védelem alatt áll, aminek a KNX Association és/vagy a licencesek maradnak a tulajdonosai. A KNX Association és/vagy a licencesei a cím, védjegy és más tulajdonjogok birtokosai minden SZOFTVER CSOMAGBAN és azok minden részével, másolatával kapcsolatos jogok a KNX Association-re és/vagy licenceseire szállnak át.


A Licences nem vásárol meg címet, jogot vagy érdekeltséget a SZOFTVER CSOMAGBAN az itt megadott licenc jogokon kívül.


A Licences nem érvénytelenít semmilyen védjegyet, kereskedelmi megnevezést vagy szerzői jogot a SZOFTVER CSOMAGRÓL vagy annak másolatairól, amit a Szoftver Licenc Megállapodás értelmében, vagy bármilyen más biztonsági másolat útján és/vagy annak más programokba beolvasztott részével megkap.


Titoktartás:

A SZOFTVER CSOMAGOT a Licences bizalmas alapon kapja meg és a Licences felelős azért, hogy megtegyen minden szükséges lépést a csomagok folytatólagos tulajdonosi és bizalmassági természetének fenntartása érdekében. A Licences különösen nem mondhat le, licencelheti tovább, adhatja bérbe, ruházhatja át, lízingelheti, vagy bármilyen más formában nem adhatja át a SZOFTVER CSOMAGOT semmilyen harmadik félnek.


Változások, frissítések:

A SZOFTVER CSOMAGOT a KNX Association és/vagy a KNX Tag megváltoztathatja. Ez a Szoftver Licenc Megállapodás nem biztosít a Licencesnek semmilyen jogosultságot, vagy licencet a Szoftver vagy a Szoftver dokumentáció, vagy egyéb támogatási szolgáltatások fejlesztéseihez, módosításaihoz vagy frissítéseihez. A Licences az ilyen támogatási szolgáltatásokat a KNX Association-től vagy a KNX Tagtól vásárolhatja meg.


Garancia:

A Szoftvert és a Szoftver dokumentációt a Licences a jelzett verzióban kapja meg. Állandó Szoftver licenckulcs biztosítása esetén a Szoftver garanciális időszaka hat (6) hónap, ami magának az állandó licenckulcsnak az elküldésével indul.


Azokhoz a Szoftverekhez, amiket nem egy licenckulccsal licencelnek, a KNX Association nem biztosít garanciát.


Harmadik Fél ETS Alkalmazásaihoz a garanciát a KNX Tag Licenc Megállapodása biztosítja, és a „Garancia” fejezet további pontjai nem érvényesek rá.


A Licencesnek minden előforduló hibát azonnal írásban jeleznie kell a KNX Association-nek, azaz minden megállapítható hibát a szállítást követő tíz (10) napon belül. Amennyiben nem érkezik be írásos panasz a meghatározott időszakon belül, akkor az ilyen hibák ezután nem terhelhetőek a KNX Association-re.


Ez alatt a hat (6) hónap alatt a KNX Association a következőket garantálja: a Szoftver megfelelő cseréje a garancia hatálya alá tartozó meghibásodások esetén; hogy a megfelelő Szoftver verzió a Szoftver dokumentációban leírtaknak megfelelően működik és futtatható a KNX Association által megadott rendszerkövetelményeknek megfelelő számítógépeken. A garanciát egy helyettesítő Szoftver szállítása biztosítja, mint a Licences egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége.


Amennyiben a helyettesítő szállítmányt a Licences nem kapja meg, vagy az nem juttatható el harminc (30) napon belül, akkor a Licencesnek joga van a Szoftver Licenc Megállapodás visszavonására, vagy a kifizetett licencdíjak visszakövetelésére. Nem vonatkozik garancia arra, hogy a Szoftver, vagy annak adatstruktúrája mentes a bug-októl. Szintén nem vonatkozik a garancia a nem megfelelő használatból vagy más, nem a KNX Association hatáskörébe tartozó okokból eredő károkra a KNX Association írásos hozzájárulása nélkül. Minden más garancia kizárt. A Licenc Megállapodás kötelező érvényű elfogadása után, a licencdíj visszaadása és/vagy jóváírása – függetlenül az okoktól – nem lehetséges.


Felelősség korlátozása közvetlen vagy közvetett károk esetén:

A KNX Association SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT, AMIK A GARANCIA MEGSZEGÉSÉBŐL, A SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSÉBŐL, GONDATLANSÁGBÓL, VAGY BÁRMILYEN MÁS OKBÓL EREDNEK, KIVÉVE A SZOFTVER LICENC MEGÁLLAPODÁSBAN LEÍRTAKAT. A KNX Association FELELŐSSÉGE SOSEM HALADHATJA MEG A LICENCES ÁLTAL KIFIZETETT LICENCDÍJAK MÉRTÉKÉT.


A Harmadik Fél ETS Alkalmazásainál a felelősség korlátozását a KNX Tag Licenc Megállapodása tartalmazza.


Árkondíciók és fizetési feltételek:

Minden ár nettó, a vonatkozó ÁFA nélkül értendő- A kifizetést a Licencesnek a számla kiállítását követően harminc (30) napon belül kell megtennie, kedvezmény nélkül, nettó. Azoknak a számláknak az összege, amiknek ellenértéke nem érkezik be a fenti időszakon belül, az összege a jegybanki alapkamat 2%-kal növelt mértékével növekszik, napi alapon számolva a lejárat dátumától az ellenérték teljes beérkezéséig. További követelések jogát fenntartjuk.


Vonatkozó törvények és vita:

Ez a Szoftver Licenc Megállapodás a Belga Törvények szerint értelmezendő és követendő, tekintet nélkül az esetleges törvényi ellentétekre. A brüsszeli (Belgium) bíróság kizárólagos ítélkezési joggal rendelkezik bármilyen vitával vagy egyet nem értéssel kapcsolatban a KNX Association és a Licences között.


Időtartam és Megszüntetés:

Ez a Szoftver Licenc Megállapodás érvényben marad a lentiek szerinti megszüntetéséig.

Ezt a Szoftver Licenc Megállapodást és az itt garantált licencet a KNX Association felbonthatja 15 (tizenöt) nappal a Licences előzetes írásos értesítését követően a Szoftver Licenc Megállapodásban rögzített bármilyen feltétel megszegése esetén.

A Licencesnek bármikor joga van a Szoftver Licenc Megállapodás megszüntetésére bármilyen okból.

A Licencesnek nem áll jogában kártérítést vagy részleges visszatérítést kérni a Szoftver Licenc Megállapodás megszüntetése esetén.

A megszüntetés nem menti fel a Licencest a megszüntetés hatályba lépéséig keletkező fizetési kötelezettségek alól.

A Szoftver Licenc Megállapodás megszüntetésekor a Licencesnek tartózkodnia kell a SZOFTVER CSOMAG, Szoftver és Szoftver dokumentáció használatától, valamint a számára biztosított licenckulcsot haladéktalanul, további értesítés nélkül és teljes egészében vissza kell juttatnia a KNX Association-nek nyomon követett levélben. A licenckulcs vagy a SZOFTVER CSOMAG másolatait meg kell semmisíteni. Ez a feltétel nem vonatkozik a Falcon Runtime Licencekre. A titoktartásra vonatkozó feltételek minden esetben érvényben maradnak a Szoftver Licenc Megállapodás megszüntetését követően.


Egyebek:

A Szoftver Licenc Megállapodás bármelyik kikötésének érvénytelensége nem befolyásolja a Szoftver Licenc Megállapodás többi részét. Ez a Szoftver Licenc Megállapodás alkotja a teljes és kizárólagos megállapodást a Szoftver Licenc Megállapodással kapcsolatban a felek között. A Szoftver Licenc Megállapodás nem változtatható, javítható vagy módosítható, kivéve az írásos megegyezést.

A Licences elfogadja, hogy a Harmadik Fél ETS Alkalmazásai esetén a KNX Association-nek joga van a személyes adatait a megfelelő KNX Tagnak továbbítani a további kapcsolat létesítése érdekében közte és a Licences között.


Kivételek:

Minden, a Szoftver Licenc Megállapodásban nem kifejezetten említett jog fenntartva.