Zur Startseite

Falcon - Χαρακτηριστικά

Νέα στην έκδοση 5.0

 • Υποστηριζόμενες συνδέσεις: Το Falcon .NET υποστηρίζει USB EMI1, USB CEMI, KNXnet/IP Tunneling, KNXnet / IP Routing και KNX RF. Η KNX Association αποφάσισε να μην συνεχίσει την υποστήριξη των σειριακών διεπαφών.
 • Εφαρμογή .NET έναντι Διακομιστή COM: Αντί του Falcon 2.x, το οποίο έχει υλοποιηθεί ως ένας Διακομιστής COM, το Falcon .ΝΕΤ έχει υλοποιηθεί ως ένα στοιχείο .NET, το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί στη δική του εφαρμογή. Κάθε εφαρμογή πρέπει να αναπτύξει το δικό της Falcon. Ως εκ τούτου, αποκαλούμε αυτή τη νεοαναπτυγμένη τεχνολογία Falcon 5 και Falcon .ΝΕΤ.
 • Αδειοδότηση: Το Falcon Framework δεν περιλαμβάνει κανένα μηχανισμό αδειοδότησης πια.
 • Εγκατάσταση: Υποστηρίζεται η εγκατάσταση XCOPY. Επίσης είναι εφικτή η παράλληλη εγκατάσταση σε υπάρχουσα έκδοση Falcon 2.x.
 • Υποστήριξη 64bit: Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το Falcon.NET μέσα σε μια εφαρμογή 64bit ως φυσικό στοιχείο πελάτη 64bit.
 • Καταγραφή: Νέο σενάριο καταγραφής, π.χ. μόνο ένα αρχείο καταγραφής χρησιμοποιείται για την εγγραφή.
 • Περιορισμός: Η πρόσβαση σε συσκευές και στις κρίσιμες (εγγραφή) λειτουργίες του συστήματος KNX περιορίζεται μόνο στην έκδοση για τα ΚΝΧ μέλη (κατασκευαστές) Falcon.ΝΕΤ.

Νέα στην έκδοση 2.2

 • Διορθώσεις Σφαλμάτων: Προσθήκη ορισμένων απαραίτητων Βιβλιοθηκών Διαλειτουργικότητας Microsoft στο αρχείο εγκατάστασης Falcon.

Νέα στην έκδοση 2.1

 • Διαχείριση Ατομικών Διευθύνσεων, διατήρηση όλων των ΑΔ στον tunnelling server Με τις ενημερωμένες περιγραφές προϊόντων (κατάλογοι) στο ETS 4 είναι πλέον εφικτή η αποδοτική διατήρηση των διεπαφών με περισσότερες από μια συνδέσεις bus . Το Falcon έχει επεκταθεί με την απαραίτητη βασική λειτουργικότητα.
 • Τοπική KNX / IP και USB φόρτιση μέσω cEMI transport layer Υποστήριξη της απευθείας φόρτισης KNX / IP και USB συσκευών (εφόσον οι συσκευές το υποστηρίζουν). Το ETS 4 επεκτάθηκε με μία επιλογή επικοινωνίας για τον έλεγχο αυτού του χαρακτηριστικού.

 

Νέα στην έκδοση 2.0

 • Προστέθηκε λειτουργία τοπικής διαχείρισης gateway : Με μόνο μερικές γραμμές κώδικα, είναι τώρα εφικτή η ανάγνωση και η εγγραφή της τοπικής διαμόρφωσης του gateway . Αυτό συμπεριλαμβάνει την Ατομική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Τομέα και το flag του επαναλήπτη.
 • Βελτίωση της διαχείρισης σφαλμάτων KNX / IP : Η διαχείριση σφαλμάτων των συνδέσεων KNXnet / IP έχει βελτιωθεί. Εάν μη σύνδεση γίνει μη έγκυρη, τότε το Falcon προσπαθεί περιοδικά να ξανασυνδεθεί.
 • Αλλαγή αδειοδότησης: Η αδειοδότηση έχει αφαιρεθεί. Όλες οι λειτουργίες του Falcon μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς. Υπάρχοντα λογισμικά βασισμένα στο Falcon θα συνεχίσουν να τρέχουν χωρίς προβλήματα με το νέο Falcon 2.0.

 

Νέα στην έκδοση 1.8

Διάθεση Falcon για Microsoft Windows 7 32 bit

Νέα στην έκδοση 1.7 (bug corrected version only)

 • Διόρθωση της συνεχώς αυξανόμενης κατανάλωσης μνήμης στη USB σύνδεση
 • Διόρθωση εσφαλμένης πληροφορίας διάρκειας ζωής σε κομμένες συνδέσεις KNXnet / IP
 • Πρόληψη για την εγκατάσταση των αρχείων ETS 3 Falcon από εξωτερικό λογισμικό με ενσωματωμένο Falcon
 • Διόρθωση λανθασμένης ρύθμισης στην επανάληψη ενός   frame πληροφορίας σε IP « routing indications »
 • Άρνηση εκτέλεσης εγκατάστασης του Falcon σε Microsoft Windows 2008 server 

 

Νέα στην έκδοση 1.6

 • Υποστήριξη τοπικοποίησης του Διαχειριστή Σύνδεσης

 

Νέα στην έκδοση 1.5 (αυτή η έκδοση δεν διατέθηκε ως αυτόνομο πακέτο)

 • Ενημέρωση του περιβάλλοντος εκτέλεσης και ανάπτυξης σε . NET 2.0 και Visual Studio 2005
 • Υποστήριξη Long Frames
 • Υποστήριξης του πρωτοκόλλου KNXnet / IP Routing
 • Παύση υποστήριξης για Microsoft Windows 2003 Server
 • Παύση υποστήριξης για Microsoft Windows 2008 Server

 

Νέα στην έκδοση 1.4

 • Υποστηρίζει όλες τις εκδόσεις Microsoft Windows Vista 32- bit
 • Υποστηρίζει Microsoft Windows 2003 Server
 • Ενημερωμένη Αδειοδότηση.Αυτό επιτρέπει περισσότερη ευελιξία.

 

Νέα στην έκδοση 1.3

 • Υποστήριξη του Πρωτοκόλλου KNXnet / IP . Αυτό το νέο πρωτόκολλο είναι επίσης γνωστό ως « KNXnet / IP » και είναι μια εναλλακτική για το EIBlib / IP ( iETS ).
 • Σημείωση: Το KNXnet / IP απαιτεί . NET Framework 1.1
 • Προσοσχή: Τα Windows NT 4 δεν υποστηρίζονται πλέον σε αυτή την έκδοση

 

Νέα στην έκδοση 1.23

 • Διεπαφή IConnectionManager. Ο IConnectionManager παρέχει μια εύκολη-στη-χρήση διεπαφή χρήστη για τον τελικό χρήστη ούτως ώστε να δημιουργήσει και να διαμορφώσει συνδέσεις με το KNX bus .

 

Από παλαιότερες εκδόσεις

 •   Υποστήριξη gateways Η/Υ:
  • USB (νέο από την έκδοση 1.23)
  • EIBlib/IP (iETS)
  • RS232: PEI-16 και PEI-10
 • Πρόσβαση KNX (r/w=read/write, cl/co=connectionless, connection oriented): 
  • Διευθυνσιοδότηση Ομάδων r / w
  • Πρόσβαση μνήμης  r/w
  • Φυσική Διευθυνσιοδότηση : ping, scan, write
  • Πρόσβαση στις Ιδιότητες r / w cl / co
  • Διεύθυνση τομέα r/w
  • Ανάγνωση περιγραφής ιδιοτήτων
  • Υπηρεσίες τοπικής συσκευής
 • Η εγκατάσταση βασίζεται στην τεχνολογία εγκατάστασης της Microsoft ( MSI ). Αυτό διευκολύνει την ενσωμάτωση του Falcon στις εφαρμογές σας. Χρειάζεται μόνο να ενσωματώσετε τη μονάδα αναδιανομής συγχώνευσης του Falcon. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται στο αρχείο βοήθειας όσον αφορά την ανάπτυξη των συστατικών Falcon.
 • Λειτουργίες διαχείρισης δικτύου για Domain Address Scan Η μέθοδος αναζήτησης διεύθυνσης τομέα από τη διεπαφή INetworkManagement αναζητά όλες τις Ατομικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Τομέων όπως καθορίζονται από το KNX handbook , αλλά να είστε προσεκτικοί διότι αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες. Μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε επίσης τη μέθοδο DomainAddressScanEx από τη διεπαφή INetworkManagement 3. Εδώ έχετε τη δυνατότητα να τελειοποιήσετε την αναζήτηση. Ακόμη, αυτή η αναζήτηση μπορεί να εγκαταληφθεί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο CancelDomainAddressScan η οποία μπορεί να καλεστεί από ένα ξεχωριστό thread .