Zur Startseite

Χαρακτηριστικά ETS5

Το ETS 5 είναι η νεώτερη γενιά του ETS και επομένως άμεσος διάδοχος του ETS 4. Εν συγκρίσει με το ETS 4, έχουν εισαχθεί πολλές βελτιώσεις στο ETS 5, εκ των οποίων ένα μικρό υποσύνολο μπορείτε να βρείτε εδώ, καθώς επίσης και νέες βελτιωμένες λειτουργίες ETS :

Περιβάλλον Συστήματος IT

Ο χώρος αποθήκευσης δε βασίζεται πλέον σε ένα server βάσης δεδομένων Οι εγκαταστάσεις του ETS 4 ήταν αρκετά χρονοβόρες επειδή:

 • Το μέγεθος του αρχείου εγκατάστασης: χρόνος φόρτισης
 • Οι προϋποθέσεις του λειτουργικού συστήματος για εφαρμογές server
 • Διενέξεις με προεγκατεστημένες εφαρμογές server τρίτων κατασκευαστών

Λύση: Το ETS 5 χρησιμοποιεί απλά αρχεία XML αντί για ένα ειδικό μηχανισμό διαχείρισης βάσεων δεδομένων για την αποθήκευση των έργων και των στοιχείων του προϊόντων Πλεονεκτήματα :

 • Βελτιωμένη απόδοση εισαγωγής, εξαγωγής και πρόσβασης στα δεδομένα
 • Απλοποιημένη εγκατάσταση ETS
 • Απλοποιημένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά τους
 • Χωρίς διενέξεις με λογισμικά τρίτων κατασκευαστών

Εγκατάσταση, λειτουργικά συστήματα και μη συνεχιζόμενα χαρακτηριστικά

 • Η εγκατάσταση του ETS υποστηρίζει τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows 7 SP 1 x 32/ x 64, Microsoft Windows 8 x 32/ x 64, Server 2008 R 2 SP 1 x 64, Server 2012 x 64
 • Το αρχείο εγκατάστασης έχει μειωθεί κατά περίπου ~ 50%
 • Το αρχείο εγκατάστασης του Falcon runtime δεν είναι πλέον διαχωρισμένο από το ETS
 • Το ETS 5 μπορεί να εγκατασταθεί παράλληλα με το ETS 4 ή/και το ETS 3
 • Το ETS 5 υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης, το οποίο είναι σημαντικό για τις ενημερώσεις του ETS .
 • Η υποστήριξη της θύρας RS 232 σταμάτησε

Λειτουργία x32/x64

 • Το ETS 5 είναι μία φυσική εφαρμογή 64 bit
 • Ωστόσο, το ETS 5 μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί (χρησιμοποιώντας το ίδιο αρχείο εγκατάστασης) σε συστήματα 32 bit επίσης
 • Οι 64 bit εφαρμογές, και επομένως το ETS 5 έχουν τη δυνατότητα να καταλαμβάνουν περισσότερη από 4 GB μνήμη στη RAM αν απαιτείται
 • Σημαντικό: Για την εκτέλεση ETS Εφαρμογών 32 bit καθώς και για Plugins 32 bit στο ETS 5, απαιτείται η ενεργοποίηση της Εφαρμογής Λειτουργίας Συμβατότητας ETS ( ETS Compatibility Mode App ); Αυτή η Εφαρμογή εγκαθίσταται αυτόματα και αδειοδοτείται αυτόματα με την εγκατάσταση του ETS 5.

 

Περιβάλλον Χρήστη

Με το ETS 5 η χρηστικότητα του λογισμικού έχει βελτιωθεί ξανά, ούτως ώστε να καθιστά τη ροή εργασίας ακόμη πιο αποδοτική. 

Οδηγός Στυλ 

Εφόσον το ETS είναι μια εφαρμογή βασισμένη στα Windows , ο οδηγός στυλ είναι άμεσα συνδεδεμένος με τα Microsoft Windows 8. Εφαρμόζοντας το ίδιο ‘ flat style ’ για το ETS , έχουμε δημιουργήσει περισσότερο χώρο εργασίας ενώ ταυτόχρονα έχουμε βελτιστοποιήσει τους ήδη υπάρχοντες χώρους εργασίας.

ETS5 workspacezoom

Καρτέλα Βάσης Δεδομένων, Καρτέλα Έργου & Γρήγορες Ενέργειες 

Tο ETS 5 δεν απαιτεί πλέον μία καρτέλα «Βάσης Δεδομένα», καρτέλα «Έργου» και ενότητα «Γρήγορες Ενέργειες», με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερο χώρο και επομένως καλύτερα δομημένη κεντρική σελίδα!

ETS5 overview windowzoom

Κατάλογοι 

Όλα τα χαρακτηριστικά της ETS Εφαρμογής « Online Κατάλογος» και της «Αναζήτησης Προϊόντων» έχουν ενσωματωθεί στον «Κατάλογο ETS ». Η λειτουργικότητα της ETS Εφαρμογής « Online Κατάλογος» καθώς και το εύρος των δεδομένων έχουν επιπλέον επεκταθεί με άμεση εισαγωγή του προϊόντος σε έργα, με εγχειρίδια, επιπλέον αρχεία zip, κλπ.

ETS5 catalogzoom

Νέο Έργο & Οδηγός Έργου 

Το ETS 5 προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα της προηγούμενης εργασίας σας. Η δημιουργία έργου καθώς και ο «Οδηγός Έργου» έχουν εκ τούτου ενσωματωθεί στην περιοχή «Έργα» και οι πληροφορίες του έργου μπορούν να ανακτηθούν ζουμάροντας και γυρνώντας, όπως σ’ ένα tablet !

ETS5 project creationzoom
ETS5 project detailszoom
ETS5 project wizardzoom

Κτιριακές Λειτουργίες 

Κουραστήκατε να έχετε πολλαπλά παράθυρα ανοιχτά για να συνδέσετε τις συσκευές; Με το ETS 5 αυτό είναι τελικά ένα πρόβλημα του παρελθόντος! Οι Διευθύνσεις Ομάδων μπορούν πλέον να τοποθετηθούν στην προβολή του κτιρίου. Χάρη σε αυτό, μόνο ένα παράθυρο απαιτείται να κάνετε τις συνδέσεις, το οποίο αυξάνει εντυπωσιακά το χώρο του χρήστη. Συνεπώς, η σύνδεση των Στοιχείων Ομάδων με τις Διευθύνσεις Ομάδων μέσω drag & drop μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί στο ίδιο παράθυρο, επιταχύνοντας το σχεδιασμό του έργου. Επιπλέον, οποιαδήποτε στιγμή είστε σε θέση να αντιστοιχήσετε «λειτουργίες» σε «συσκευές».

Building functions in ETS5zoom

Διάφορα

 • Ενσωματωμένος Οδηγός Διαγνωστικών :
 • -    προβολή δέντρου & λίστας βασισμένη στην προβολή τοπολογίας       o   Όλες οι διαγνωστικές λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω της προβολής δέντρου (αριστερή πλευρά)       o   Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην προβολή λίστας (δεξιά πλευρά) -    Ενσωματωμένη καρτέλα « Bus » -    Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς έργο επίσης
 • Ενσωματωμένο Παράθυρο Αναφορών
 • Όπου ήταν εφικτό, έχουν αφαιρεθεί τα παράθυρα διαλόγων 

Βασικό Περιβάλλον

Νέο SDK για ETS Εφαρμογές DCA DCA : Device Configuration Apps (Εφαρμογές Διαμόρφωσης Συσκευών). Με αυτό το νέο σενάριο, τα plugins των προϊόντων μπορούν να ενσωματωθούν (ως επιπλέον καρτέλα προϊόντος) και δε χρειάζεται να είναι πλέον εξωτερικά του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του ETS . Τα πλεονεκτήματα είναι:

 • Εύκολη εγκατάσταση
 • Εύκολη ενημέρωση: το σύστημα ενημέρωσης των DCA είναι το ίδιο όπως για το ETS ( online )
 • Ομοιομορφία: το στυλ σχεδίασης μιας DCA είναι το ίδιο όπως του ETS ( Microsoft Windows 8)

Νέο SDK για ETS Εφαρμογές Παρακολούθησης Με τις ETS Εφαρμογές Παρακολούθησης είναι εφικτό να αποκωδικοποιήσετε τηλεγραφήματα σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες σας. 

ETS App SDK for Monitor Apps in ETS5zoom

Αποκωδικοποιητής DPT 

Η Παρακολούθηση Ομάδων του ETS υποστηρίζει την κωδικοποίηση των Τύπων Datapoint : π.χ. μπορείτε να δείτε την ημέρα της εβδομάδας – δείτε την εικόνα (αυτό είναι το τηλεγράφημα που λαμβάνετε από το bus ) ή να τη θέσετε (αυτό είναι το τηλεγράφημα που στέλνετε στο bus ) ως κείμενο.

DPT encoder in group monitorzoom

Falcon 3.0

 • Πλήρως ανασχεδιασμένο με βάση την τελευταία έκδοση του Microsoft NET framework SDK
 • Η υποστήριξη του RS 232 έχει διακοπεί, με εναλλακτική λύση θύρες επικοινωνίας KNX / USB
 • Η υποστήριξη του EibLib / IP έχει διακοπεί, με εναλλακτική λύση θύρες επικοινωνίας KNX / IP
 • Νέο: διεπαφή παρακολούθησης (διατίθεται μόνο για τα KNX μέλη!)

Σύστημα KNX

Υποστήριξη RF S Mode 

Το ETS 5 υποστηρίζει συσκευές RF , επιπλέον των ήδη υποστηριζόμενων συσκευών TP , PL και IP . Είναι πλέον εφικτό να αντιστοιχήσετε Διευθύνσεις Ομάδων σε Στοιχεία Ομάδων μεταξύ συσκευών RF , αλλά και μεταξύ συσκευών π.χ. TP  και RF . Για το τελευταίο, προφανώς χρειάζεται να εισάγετε τους νέους Προσαρμοστές Γραμμών: TP / RF και IP / RF ούτως ώστε να συνδέετε τις συσκευές RF με τις συσκευές TP και συσκευές IP αντίστοιχα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια ειδική Διεύθυνση Τομέα να γραμμή RF .

RF Line in ETS5zoom

Υποστήριξη Long Frame

 • Πλεονέκτημα: Β ελτιωμένη απόδοση φόρτισης
 • Το ETS 5 χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για τον υπολογισμό του βέλτιστου μήκος τηλεγραφήματος.
 • Οι βέλτιστες τιμές μήκος τηλεγραφήματος αποθηκεύονται ως μέρος των ρυθμίσεων του έργου ETS (ανά συσκευή και για κάθε Προσαρμοστή).
 • Για λόγους συμβατότητας, είναι δυνατό να απενεργοποιήσετε τη βελτιστοποίηση μήκους τηλεγραφήματος.      

ETS5 download time based on Long Frameszoom

Μοντέλο Προσαρμοστή 2.0 

Το ETS 5 υποστηρίζει το αποκαλούμενο « Μοντέλο Προσαρμοστή 2.0 », τη βάση για τους νέους προσαρμοστές γραμμών TP / RF . Το νέο μοντέλο προσαρμοστή θα αποτελέσει τη βάση για πιθανές επεκτάσεις του συστήματος στο μέλλον.

Διάφορα

 • Διαγνωστικές Λειτουργίες IP Routing (π.χ. KNXnet / IP αναζήτηση συσκευής)
 • Σενάριο για online ενημέρωση για διεπαφές KNX
 • Επιπλέον στήλες παρακολούθησης: IA , Όνομα, Περιγραφή
 • Ένδειξη κατανάλωσης ρεύματος ( mA ) ανά γραμμή TP
 • Περισσότερες συντομεύσεις πληκτρολογίου
 • Εξαγωγή και Εισαγωγή Διευθύνσεων Ομάδων συμπεριλαμβάνοντας την «Περιγραφή»
 • Δυνατή η εισαγωγή όταν η «βάση δεδομένων» είναι ακόμα ανοιχτή
 • Αντιστοίχηση DPT ανά Διεύθυνση Ομάδας (εφικτή όχι μόνο ανά Στοιχείο Ομάδας)
 • Δυναμικοί Φάκελοι: επιπλέον δυνατότητα να φιλτράρετε τις ιδιότητες των Στοιχείων Ομάδας (π.χ. flags )
 • Κύριες γραμμές τομέων ( X .0) δεν εμφανίζονται πλέον καθώς οι περισσότεροι χρήστες τις διαγράφουν έτσι και αλλιώς.
 • Τα «Δωμάτια» μπορούν να έχουν «Πίνακες»
 • Αναζήτηση/Αντικατάσταση με «*» και «?»   + αντικατάσταση με μία μόνο επιλογή
 • Σύνδεση Διευθύνσεων Ομάδων: Μόνο το ETS 5 προσφέρει τα «Συμβατά» Στοιχεία Ομάδων (δεν εμφανίζονται όλα πλέον στη λίστα)