Πιστοποίηση προϊόντων

Προκειμένου να καταστεί το εμπορικό σήμα KNX ως ένδειξη ποιότητας και διαλειτουργικότητας των προϊόντων οικιακών και κτιριακών συστημάτων (με βάση το πρότυπο KNX ), η KNX Association υλοποιεί ένα σύστημα πιστοποίησης για προϊόντα.

Απαιτήσεις

Αν εσείς, ως μέλος της KNX Association επιθυμείτε να σημάνετε ένα ανεπτυγμένο προϊόν KNX με το εμπορικό σήμα KNX , θα πρέπει να αποδείξετε τη συμμόρφωση με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

  • Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.
  • Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50090-2-2 (που καλύπτει πτυχές όπως η EMC (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα), η ηλεκτρική ασφάλεια, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, των προϊόντων bus ) και ένα κατάλληλο τυποποιημένο προϊόν. Η συμμόρφωση μπορεί να αποδειχθεί στην KNX Association με την υποβολή της δήλωσης CE .
  • Τόμος 3 και Τόμος 6 των Προδιαγραφών KNX , με τον πρώτο να αποτελεί μια εργαλειοθήκη χαρακτηριστικών του πρωτοκόλλου KNX , και τον τελευταίο μία λίστα των επιτρεπόμενων προφίλ του KNX stack με βάση την ήδη προαναφερμένη εργαλειοθήκη.
  • A παιτήσεις Διασυνεργασίας KNX όσον αφορά τους τυποποιημένων τύπους δεδομένων και (προαιρετικά) συμφωνηθέντα λειτουργικά block .

 

Διαδιακασία

For registration (entry of the product data in the central database of the ETS software tool for project design and commissioning) and certification, the applicant will have to contact KNX Association’s Certification Department.   

In order to allow a speedy market entrance, products can be branded with the KNX trademark after Registration. After that, the applicant has a maximum of 6 months to complete the testing of his products.   

For software testing, the applicant has the choice of a number of KNX accredited test labs, authorised to carry out third party KNX system and interworking testing. For hardware testing, the applicant either has the various testing facilities at his premises or takes recourse to a test lab of his choice.   

During software testing, emphasis is put on testing of uncertified parts only. As an example, a product based on an already tested KNX bus access unit (of which compliance to the system specifications has already been proven) must merely be submitted to the interworking tests.   

A uniform test tool ensures that the manufacturer is able to prepare much of the software test campaign at his premises and provide this preparation as input for third party testing.   

As soon as our certification department has received all test reports as regards system and interworking conformity together with the CE declaration for the hardware, a   certificate is issued confirming the use of the trademark   on the tested product.

Certification of Products Flow Chart

Έξοδα

Περιγραφή Κόστος
Καταχώρηση υλικού (που έχει αναπτυχθεί από τον αιτούντα) € 600
Καταχώρηση λογισμικού (που έχει αναπτυχθεί από τον αιτούντα) € 180
Καταχώρηση από υπάρχον υλικό € 180
Καταχώρηση από υπάρχον λογισμικό € 60
Ετήσιο τέλος εποπτείας προϊόντος για τον συνδυασμό πιστοποιημένου υλικού και λογισμικού (που έχει αναπτυχθεί από τον αιτούντα) € 75