Zur Startseite

Νέα Προϊόντα KNX

Σε αυτή τη λίστα μπορείτε να βρείτε τα νέα προϊόντα KNX τα οποία έχουν εισαχθεί στην αγορά.

Εταιρεία Όνομα
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

Σύνολο: 12 προϊόντα

 • -

  The next generation of our reliable control server for KNX installations offers computing power for many years. The integrated bus coupler serves as IP interface for ETS and powers the device directly from the KNX bus. Existing EibPC programs are executable without modification. Encrypted web server, VPN, 65,000 processing objects, telegram recording, emails, and much more is available on the EibPC². Our free EibStudio V4 is the graphical logic and visualization editor and project manager. For experts, text-based programming is possible. A display makes commissioning easy and shows system status and user-defined information. http://enertex.de/e-home.html

  Website: http://www.3atel.es


 • A

  The KNX Multi station combines 6 binary inputs, six switching outputs, two integrated room temperature controllers and two inputs for temperature sensors in the REG housing, which is just 4 TE wide. This allows a complete office, hotel or hospital room, for example, to be equipped with all the necessary functions. In order to keep the programming effort low despite this high function density, internal group communication between inputs and outputs as well as for logic functions can be used. KNX installations can thus be implemented efficiently and cost-optimised, especially for room-related applications with repetition factor or as a compact solution for entry into smart home installations. https://www.jung.de/en/online-catalogue/350288497/

  Website: http://www.jung.de


 • C

  The Living Emotions® App – The Next Generation KNX Sensor – is the most luxurious sensor replacement with unlimited functionality for smart building control in one single app for iOS. Combined with an Apple Smart Device it enables convenient control and visualization of KNX installations. Choose freely between the simple and clear control from one single room control view in touch sensor design (e.g. for hotel room application) and the structured menu navigation with zones (e.g. in Smart Home). Combine the app with a smart device and the entirely smooth Glass Pad solution for ultra-flat in-wall mounting to create a completely new operating concept for smart building automation. Contact: www.controltronic.com

  Website: http://www.controltronic.com


 • G

  This touch screen has a 10. 1"IPS widescreen display and a high definition of 1280x800. With an aluminum housing, it is as thin as 7mm. It is equipped with a built-in web server and mobile app, as well as a built-in camera (CCTV). The home automation connectivity via KNX, together with its intercom function via SIP based on Android OS, makes it a very powerful tool for home automation. www.tantron.com.cn

  Website: http://www.tantron.com.cn


 • H

  The HDL Granite Panels are made of the most regular shapes, rectangles. With careful calculation on the proportion of each rectangle stripe, we make these obvious shapes a unique piece of ornament that naturally fits into your home. We proudly offer the Granite in variety of colors -space gray, rose gold and arctic silver, the premium metal finishing makes it even look better. With the customizable status indicators and backlit icons, the panels can be pre-configured to meet your exact requirements. Beyond that, multiple types of control targets enable you to take control over your home by a simple push of a button, no matter it is lighting, shading, thermostat or scenes all can be activated. Other highlights, the range offers a choice of two standards in size, EU or US, each comes with temperature sensor onboard. https://www.hdlautomation.com/category.php?id=71

  Website: http://www.hdlautomation.com


 • I

  Display pictures of outdoor cameras on the TV when the doorbell rings or fade in your own defined texts, for example "The washing has finished". Send remote control codes via KNX to your Loewe device and replace your remote control with a KNX based visualization. It is also possible that the internet browser of the TV opens via KNX and displays for example "weather.com". Start any scene in the KNX by turning on the TV or take action against burglars and integrate the TV into your presence simulation. Control up to two Loewe TV sets separately. Volume control, program and source selection, parental control, PIP and much more are covered. www.ise.de

  Website: http://www.ise.de


 • L

  The Lime KNX Standard/Universal presence detector impresses by excellent detecting properties for mounting heights of up to 5 m, compact design with built-in bus coupler and by the capability of presence-based constant light control (Universal version). The Universal option has 5 functional blocks that operate independently of each other and to which three PIR sensors may be allocated. Each functional block may be configured for use with the detector. The unit may be optionally set up and operated using an IR remote control. A protective cover made of solid steel is available as an optional part for the detector, to protect the unit against damage, e.g. from thrown balls if it is installed in a sports hall. www.lime-smart.com

  Website: http://www.lime-smart.com


 • M

  The KAA-4R4V dimming actuator is a 4 channels device with high-quality independent latching relay. A DC 0(1)-10V signal to perform the dimming on the connected driver at each channel. The dimming curve can be adjusted to linear or logarithmic mode which is suitable for all kinds of luminaire. The product specification indicates the maximum number of LED driver per channel which is easy for building planning. KNX system integrators can easily program it through the ETS system, and it can be operated manually via a push button. The compact design with 4 SU(72mm) wide modular makes it suitable for quick and simple installation, and one green LED on each channel for indicating the switching status.

  Website: https://www.meanwell.com/productSeries.aspx?utm_source=KNX_Association&utm_medium=website&utm_campaign=KNX_website#tag-6-55


 • P

  In addition to the well-known voice assistants Siri, Alexa and Google Home, the new realKNX AIR now also offers an extremely powerful, offline voice control. Privacy is guaranteed, the voice data stays in the room. Finally, voice control is not dependent on updates or internet accounts, it runs as standalone. The vocabulary is not limited: Any words can be used for room and function names. For operation, neither smartphone nor tablet are needed. realKNX AIR comes with a table microphone/speaker that may be connected through USB or WiFi to the installation. The configuration is done via a standard product database in the ETS software. Thus, no specific configuration knowledge is necessary. realKNX offers visualization, voice, logic and augmented reality and it is always based on exactly one data pool. Find more information visit https://proknx.com/realknx

  Website: http://proknx.com/realknx


 • S

  For more than 13 years Siemens offers the KNX Gamma Training Kit, which is perfectly tailored for all KNX certified trainings. Its great advantage is, that it is compact, transportable and offers a huge number of functions. So KNX training can be carried out at any place and with any topic. Now this kit has again been significantly refurbished, as all panels on the right wing are now fastened by camlock screws which serves for quick swapping of the modules. A constantly growing portfolio of additional theme panels enables the user to learn and test practically every situation in a KNX installation. Own devices can as well easily be integrated. More info: http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/en/support/gtk/GTK_5_1_Information_en_2018.pdf

  Website: http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/en/support/gtk/GTK_5_1_Information_en_2018.pdf


 • V

  Vimar’s KNX range of control units has been recently expanded with the addition of new modules with more functions. The range now includes 2- and 3-module devices in three different versions: without actuator, with actuator or with roller shutter actuator. Specifically, the new control unit with roller shutter actuator is a major technological development, specifically designed to meet current market needs. One of the main novelties of this new control unit is that it can be connected directly to the motor of the shutter, thus allowing for more streamlined and immediate wiring, which makes things easier for the installer who no longer has to connect the wiring to the electrical panel. https://www.vimar.com/en/int/vimar-knx-controls-14705132.html

  Website: http://www.vimar.com/en/int/vimar-knx-controls-14705132.html


 • W

  The KNX IP Multi IO 580 is a universal input and output device with 48 channels for direct connection to KNX IP. Each channel can be configured as input or output. The inputs are designed for floating contacts and can be used to control e.g. lights or blinds. The outputs can control signal LEDs or external coupling relays. With the IO Extensions 590 and 592 from Weinzierl, bi-stable relays and shutter relays are also available. The device is also available as TP version with an integrated USB interface. Both devices offer a fast download via IP or USB. An OLED display on the front allows manual operation. www.weinzierl.de/en/products/580

  Website: http://www.weinzierl.de