Zur Startseite

Κύρια Πλεονεκτήματα

Η τεχνολογία KNX είναι το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης των γνώσεων και της εμπειρίας που αποκτήθηκαν κατά τα τελευταία 25 χρόνια με τις προκατόχους τεχνολογίες του KNX , δηλαδή την European Installation Bus ( EIB ), την European Home System (EHS) και το BatiBUS.

1. Διεθνές Πρότυπο, επομένως μελλοντική βεβαιότητα

 • ISO / IEC Ενέκρινε την τεχνολογία KNX ως Διεθνές Πρότυπο ISO / IEC 14543-3 το 2006.
 • CENELEC Ενέκρινε την τεχνολογία KNX ως Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50090 το 2003.
 • CEN Ενέκρινε την τεχνολογία KNX ως EN 13321-1 (ως απλή παραπομπή στο πρότυπο EN  50090) και EN 1332-2 ( KNXnet / IP ) το 2006.
 • SAC Ενέκρινε την τεχνολογία KNX ως Κινέζικο Πρότυπο GB / T 20965 το 2007.
 • ANSI / ASHRAE Ενέκρινε την τεχνολογία KNX ως Αμερικάνικο ( US ) Πρότυπο ANSI / ASHRAE   135 το 2005.

Εν όψει των ανωτέρω, το KNX είναι το Παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο.

2. Με την πιστοποίηση των προϊόντων, το KNX εγγυάται Διασύνδεσιμότητα & Διαλειτουργικότητα των προϊόντων

Η διαδικασία πιστοποίησης KNX διασφαλίζει ότι τα διαφορετικά προϊόντα των διαφορετικών κατασκευαστών που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές εφαρμογές λειτουργούν και επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό διασφαλίζει υψηλό βαθμό ευελιξίας κατά την επέκταση και την τροποποίηση των εγκαταστάσεων. Η συμμόρφωση των προϊόντων ελέγχεται σε ουδέτερα εργαστήρια 

Το KNX είναι το μοναδικό πρότυπο HBES το οποίο παρέχει παγκόσμια συστήματα πιστοποίησης για προϊόντα, εκπαιδευτικά κέντρα (τεχνικά και ιδιωτικά ιδρύματα), ακόμη και για άτομα (ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, σχεδιαστές κτιρίων).

3. Το KNX αντιπροσωπεύει την υψηλή ποιότητα υλικών

Η KNX Association απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ως εκ τούτου όλοι οι κατασκευαστές πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με το ISO 9001 πριν ακόμη αιτηθούν για μία πιστοποίηση προϊόντος KNX . 

Εκτός από τη συμμόρφωση των κατασκευαστών με το πρότυπο ISO 9001, τα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται και με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών καθώς Διεθνών προτύπων για τα Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, KNX Association έχει ακόμη το δικαίωμα να ζητήσει την επανεξέταση των πιστοποιημένων προϊόντων ή να και απαιτήσει από τον κατασκευαστή τις εκθέσεις ελέγχου που διέπουν τη δήλωση συμμόρφωσης του υλικού του.

4. Ένα Μοναδικό Ανεξάρτητο Κατασκευαστή Engineering Tool Software: ETS®

Το λογισμικό εργαλείο ETS επιτρέπει το σχεδιασμό, την παραμετροποίηση και τον προγραμματισμό όλων των πιστοποιημένων προϊόντων KNX . Ακόμη, το εργαλείο είναι ανεξάρτητο κατασκευαστή: ο εγκαταστάτης του συστήματος έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει προϊόντα διαφορετικών κατασκευαστών σε μία εγκατάσταση.

5. Το KNX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εφαρμογές οικιακού και κτιριακού ελέγχου

Το KNX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις πιθανές λειτουργίες/εφαρμογές στον οικιακό και κτιριακό έλεγχο, που κυμαίνονται από φωτισμό και έλεγχο ρολών, έως τον έλεγχο της ασφάλειας, της θέρμανσης, του αερισμού, του κλιματισμού, την παρακολούθηση, τον έλεγχο του νερού, τη διαχείριση της ενέργειας, μετρήσεις καθώς και έλεγχο οικιακών συσκευών, ήχου και πολλά άλλα. 

Το KNX βελτιώνει την άνεση και την ασφάλεια και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του κλίματος (έως και 50% με τον έλεγχο φωτισμού και το ίδιο ποσό για εφαρμογές θέρμανσης).

6. Το KNX ταιριάζει για χρήση σε διαφορετικά είδη κτιρίων

Το KNX μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα κτίρια. Οι εγκαταστάσεις KNX μπορούν να επεκταθούν και να προσαρμοστούν εύκολα στις νέες ανάγκες, σε λίγο χρόνο και με λίγες οικονομικές επενδύσεις (π.χ. όταν νέοι ενοικιαστές μετακομίζουν σε ένα εμπορικό κτίριο). 

Το KNX μπορεί να εγκατασταθεί σε μικρού μεγέθους μονοκατοικίες , καθώς και σε μεγάλα κτίρια (γραφεία, ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, νοσοκομεία, σχολεία, πολυκαταστήματα, αποθήκες, αεροδρόμια, κλπ).

7. Το KNX υποστηρίζει διαφορετικές λειτουργίες διαμόρφωσης

Το KNX προσφέρει διαφορετικά επίπεδα για την υλοποίηση των έργων KNX : μέσω του KNX E ‑ Mode , το KNX απευθύνεται σε μη εξειδικευμένους εργολάβους ηλεκτρολόγους. Μέσω του S ‑ Mode , το οι εκπαιδευμένους εργολάβοι / εγκαταστάτες είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν εξελιγμένες εγκαταστάσεις. Οι δι α φορ ετικές λειτουργίες διαμόρφωσης είναι:

 • Εύκολη εγκατάσταση ( E - Mode ): Η διαμόρφωση γίνεται χωρίς τη βοήθεια ενός υπολογιστή, αλλά με έναν κεντρικό ελεγκτή ή με μπουτόν για παράδειγμα.
 • Εγκατάσταση συστήματος ( S - Mode ): Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης και η διαμόρφωση γίνονται μέσω ενός υπολογιστή με εγκατεστημένο το λογισμικό ETS , σύμφωνα με τα στοιχεία των προϊόντων των κατασκευαστών περιέχονται στη βάση δεδομένων του ETS . Το S ‑ Mode προορίζεται για πιστοποιημένους σχεδιαστές KNX και εγκαταστάτες μεγάλων σε μέγεθος εγκαταστάσεων.

8. Το KNX υποστηρίζει διάφορα Μέσα Επικοινωνίας

Κάθε μέσο επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με έναν ή περισσότερους τρόπους διαμόρφωσης, επιτρέποντας έτσι σε κάθε κατασκευαστή να επιλέξει το σωστό συνδυασμό για το στοχευόμενο τμήμα της αγοράς και της εφαρμογής.

 • TP (Καλώδιο Συνεστραμμένου Ζεύγους Αγωγών, KNX TP ): Το KNX μεταδίδεται σε ένα ξεχωριστό καλώδιο bus , ιεραρχική δομή σε γραμμές και περιοχές.
 • PL (Γραμμές ισχύος, KNX PL ): Το KNX μεταδίδεται στο υπάρχον δίκτυο ισχύος.
 • RF (Ραδιοσυχνότητα, KNX RF ): Το KNX μεταδίδεται μέσω ραδιοσημάτων. Οι συσκευές μπορούν να είναι μονής ή αμφίδρομης κατεύθυνσης.
 • IP / Ethernet ( KNXnet / IP ): Αυτό το ευρέως διαδεδομένο μέσο επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις Προδιαγραφές KNXnet / IP, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δρομολόγηση ή τη δημιουργία καναλιών τηλεγραφημάτων KNX μορφοποιημένων σε τηλεγραφήματα IP.

 

9. Το KNX μπορεί αν διασυνδεθεί με άλλα συστήματα

Αρκετοί KNX κατασκευαστές προσφέρουν προσαρμοστές για σύνδεση με άλλα δίκτυα, δηλαδή με άλλα συστήματα κτιριακού αυτοματισμού, τηλεφωνικά δίκτυα, δίκτυα πολυμέσων, δίκτυα IP , κλπ. Το σύστημα KNX μπορεί να αντιστοιχηθεί σε αντικείμενα BACnet (όπως τεκμηριώνεται στο διεθνές πρότυπο ISO 16484-5), καθώς επίσης δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης με την τεχνολογία DALI .

10. Το KNX είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε τεχνολογία υλικού ή λογισμικού

Το KNX μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα μικροεπεξεργαστή. Μπορεί επίσης να ενσωματωθεί από την αρχή, αλλά για εύκολη είσοδο στην αγορά, οι κατασκευαστές KNX μπορούν επίσης να προσφύγουν σε παρόχους εξαρτημάτων συστήματος KNX . Για τα KNX Μέλη, η χρήση του προτύπου KNX είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ χωρίς πρόσθετα τέλη δικαιωμάτων.