Zur Startseite

Οι ΚΝΧ Μετρήσεις είναι Έξυπνες

Το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας, η ανάγκη για την οικονομική βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, κάνουν έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια στην κατανάλωση ενέργειας. Η γενική πρακτική των ετήσιων λογαριασμών ενέργειας δεν βοηθά σε αυτό το θέμα. Οι αλλαγές που είναι στον ορίζοντα έχουν σχέση με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη χρήση έξυπνων μετρητών ενέργειας, οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούνε να δούνε την πραγματική κατανάλωσή τους και θα είναι σε καλύτερη θέση για να την ελέγξουν. Με το KNX , αυτό είναι ήδη δυνατό, καθώς, υπάρχει η δυνατότητα για πιο λεπτομερείς επιλογές σχετικά με την υπεύθυνη χρήση της ενέργειας, όχι μόνο της ηλεκτρικής, αλλά και της θερμότητας, του νερού, καθώς και των ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Πολλά ανάλογα εξαρτήματα KNX είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά.

Διαφάνεια

Smart metering

Το κλειδί για την επίτευξη πιο συνειδητής κατανάλωσης ενέργειας από τους καταναλωτές σε κτίρια, είναι να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας το συντομότερο δυνατό από τους ίδιους. Για πολύ καιρό τώρα είχαμε δείκτες κατανάλωσης καυσίμου σε αυτοκίνητα που εμφανίζουν την τρέχουσα κατανάλωση μας: όταν πατάμε το γκάζι παρορμητικά ή οδηγούμε με «βαρύ πόδι», μπορούμε να δούμε αμέσως πως η κατανάλωση του καυσίμου μας αυξάνεται κατακόρυφα ή παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Θα μπορούσε να είναι το ίδιο σε κτίρια. Αλλά, δυστυχώς, πολύ λίγα είναι εφοδιασμένα με τέτοιου είδους συσκευές μέτρησης. Αυτή η μέθοδος, που ονομάζεται επίσης «έξυπνη μέτρηση», παρέχει ευφυή μέτρηση και απεικόνιση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Μπορούμε να κάνουμε πιο οικονομικές επιλογές με τη χρήση της ενέργειας, όπως την απενεργοποίηση συσκευών ή την αλλαγή χρήσεως σε ώρες χαμηλότερης χρέωσης, όταν ξέρουμε που και γιατί χρησιμοποιούμε την ενέργεια.

Νομικές Απαιτήσεις

Smart Metering

Όταν οι καταναλωτές είναι σε θέση να δουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες, για παράδειγμα, την ηλεκτρική ενέργεια σε κτίρια κατοικιών, εμπορικών μονάδων ή σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τότε αυτό το απλό γεγονός μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση τους για την ενέργεια που καταναλώνεται. Οι άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι με το κόστος της ενέργειας τους, ενώ η κατανάλωση λαμβάνει χώρα, μπορούν να πάρουν γρήγορα τα κατάλληλα μέτρα για να τη μειώσουν. Για το λόγο αυτό, ακόμη και οι πολιτικοί φορείς συζητούν την καθιέρωση των ευφυών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας (έξυπνοι μετρητές) για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι νομικές απαιτήσεις ορίζουν ότι ο πάροχος θα πρέπει να εγκαταστήσει νέους μετρητές ενέργειας στις εγκαταστάσεις των πελατών, οι οποίοι θα εκτελούν ελεγχόμενη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας ανά ορισμένα διαστήματα, η οποία θα διαβάζεται είτε απομακρυσμένα, είτε απευθείας από το μετρητή, και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στους πελάτες με τον κατάλληλο τρόπο. Πιθανές επιλογές είναι να ενημερώνει τους πελάτες σχετικά με την ενεργειακή τους κατανάλωση μέσω έγγραφης ειδοποίησης, ή μέσω διαδικτύου, με απευθείας πρόσβαση στον πάροχο. Το πλεονέκτημα για τους πελάτες είναι ότι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες της ενεργειακής τους κατανάλωσης βάσει των επιλεγμένων διαστημάτων, και επομένως δε χρειάζεται να περιμένουν τον ετήσιο ενεργειακό λογαριασμό για να ενημερωθούν σχετικά με το εκτιμώμενο κόστος της ενεργειακής τους κατανάλωσης κατά προσέγγιση, από τις μετρήσεις του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, αυτό το προσδοκώμενο πλεονέκτημα για τους πελάτες, μειώνεται από το γεγονός ότι η νομική απαίτηση ορίζει μόνο την ανάγνωση ενέργειας για ημερήσια διαστήματα και επίσης περιορίζεται στη μέτρηση μόνο της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μειονεκτήματα είναι, πρώτον, ότι οι πελάτες δεν θα λάβουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες από τα καθημερινά τους στατιστικά κατανάλωσης ενέργειας και δεν θα είναι σε θέση να εξάγουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τις καταναλωτικές συνήθειες των επιμέρους συσκευών και δεύτερον, όπου δεν χρησιμοποιείται η ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση χώρων, το κόστος της ενέργειας αναφέρεται περισσότερο σε καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο, το πετρελαίου ή θέρμανση περιοχής (τηλεθέρμανση).

Ένα καθήκον για το KNX

Smart Metering

Επίσης, θα πρέπει να αναρωτηθούμε για τη χρησιμότητα της ενημέρωσης των πελατών σχετικά με το κόστος θέρμανσης, όταν δεν παίρνουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την θερμοκρασία στους χώρους τους, την κατάσταση του αερισμού μέσω των παραθύρων τους ή την ανθρώπινη παρουσία του διαμερίσματος/κατοικίας. Πόσο χρήσιμο είναι για τους πελάτες να ενημερώνονται σχετικά με το κόστος της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν γνωρίζουν τις ρυθμίσεις των διαφόρων συσκευών τους ή εάν τα δωμάτια είναι κατειλημμένα ή όχι; Οι πελάτες θα είναι σε θέση να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την κατανάλωση ενέργειας και τις δυνατότητες βελτιστοποίησής της ανάλογα με τους τρόπους χρήσης της, όταν έχουν πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία στους χώρους τους, την κατάσταση του αερισμού μέσω των παραθύρων τους και την ανθρώπινη παρουσία. Για την κατάσταση αυτή, το KNX προσφέρει λύσεις οπτικοποίησης και αυτοματισμού που μπορούν να συνδυαστούν με την μέτρηση των ενεργειακών δεδομένων. Το αποτέλεσμα αυτής της υλοποίησης είναι μία ενεργός διαχείριση της ενέργειας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται από τους πελάτες για να λάβουν πληροφορίες και ακόμη σημαντικότερο, θα τονίσει τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις συνήθειες των χρηστών που εμφανίζονται στην οπτικοποίηση.

Συμπέρασμα

Για την εισαγωγή του σεναρίου των Έξυπνων Μετρήσεων, η ουδετερότητα του κόστους ή το ROI ( Return On Investment /Απόσβεση της Επένδυσης) είναι μεγάλης σημασίας. Η επένδυση αντισταθμίζεται από την αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω της on - line ανάγνωσης του μετρητή και της χρέωσης και ειδικότερα με τη μείωση του κόστους στην κατανάλωση ενέργειας. Οποιαδήποτε «κενά κόστους» μπορούν να καλυφθούν με επιπλέον υπηρεσίες. Πιθανές επιλογές είναι η συνεχής ενημέρωση των χρηστών, συσκευές παρακολούθησης, π.χ. ανιχνευτές καπνού, αισθητήρες θραύσης γυαλιού, έλεγχος θέρμανσης δωματίων, παρακολούθηση εγκαταστάσεων για της καθημερινές λειτουργίες των ανθρώπων κλπ. Μια σημαντική προϋπόθεση για τις υπηρεσίες αυτές είναι η συμβατότητα των συσκευών μέτρησης και των οργάνων με τον κόσμο του KNX.

Φυλλάδια