Το KNX είναι πράσινο

Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας με χρήση οικιακών και κτιριακών συστημάτων ελέγχου

Μελέτες που παρουσιάστηκαν από την KNX Association αποδεικνύουν πώς ο δικτυωμένος οικιακός και κτιριακός έλεγχος βασισμένος στο KNX επιτρέπει έως και 50% εξοικονόμηση ενέργειας. 

Η κλιματική αλλαγή και η συνεχόμενη μείωση των πόρων σημαίνει ότι η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας είναι ένα βασικό κοινωνικό ζήτημα. Δεδομένου ότι ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, τα κτίρια αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Το KNX πληροί τις απαιτήσεις της κορυφαίας κλάσης Ενεργειακής Απόδοσης για αυτοματισμό κτιρίων, που σημαίνει ότι είναι ιδανικό για την εκπλήρωση των αυστηρότερων απαιτήσεων ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Μέσω ευφυούς ελέγχου του κτιριακού συστήματος με το KNX , η κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου μπορεί να μειωθεί κατά το ήμισυ. 

Ευφυής έλεγχος των συστημάτων κτιρίου μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τα αντίστοιχα λειτουργικά κατά πολύ - αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε από το Ινστιτούτο για την Κτιριακά και Ενεργειακά Συστήματα στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Biberach στη Γερμανία. Από αυτό προκύπτει εκτεταμένη έρευνα για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρικής εγκατάστασης όπως KNX .

Αυτό συνοψίζει τα αποτελέσματα της ως εξής: 

«Ιδιαίτερα οι λειτουργίες αυτοματισμού, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό βαθμό δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και με το συνδυασμό διαφόρων επιμέρους καταστάσεων, μπορούν σήμερα να επιτευχθούν μόνο με τη χρήση σύγχρονης κτιριακής τεχνολογίας συστημάτων που βασίζονται σε συστήματα bus και σε συστήματα επικοινωνίας.» 

 Ένα άλλο ερευνητικό πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Βρέμης. Η εξοικονόμηση ενέργειας με βάση το KNX δείχνει το βαθμό εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα της ενέργειας θέρμανσης. Το νεόκτιστο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Βρέμης - Κέντρο Πληροφορικής και Τεχνολογίας Μέσων ( ZIMT ) έχει εγκαταστήσει KNX ελεγκτές και εξοπλισμό για τη ρύθμιση της θέρμανσης και του φωτισμού. Τα συλλεγμένα δεδομένα έχουν αξιολογηθεί, και έχουν πραγματοποιηθεί συγκρίσεις μεταξύ της «κανονικής» λειτουργίας και του προγράμματος «αυτοματισμού». Το κτίριο έχει μια συγκεκριμένη ενεργειακή κατανάλωση της τάξης των 60‑75 kWh / m2a. Δύο πανομοιότυπες τάξεις επιλέχθηκαν ως αίθουσες δοκιμών. Η μία ήταν εφοδιασμένη με μια συμβατική εγκατάσταση, και η δεύτερη με KNX.

eHome
Smart metering
 

Βασισμένη σε μετρήσεις τεσσάρων ετών, η χρήση του ελέγχου KNX αποδείχθηκε ότι μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά το εντυπωσιακό ποσοστό του 50%. Επομένως, είναι σαφές ότι οι δαπάνες στο σύστημα αυτοματισμού κτιρίου έχουν γρήγορη απόσβεση. Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Βρέμης υπολόγισε ότι με ετήσια κατανάλωση ενέργειας 230.000  kWh μόνο για το φωτισμό, η επένδυση θα αποσβέσει μετά από ένα μόλις χρόνο, με χρήση του KNX bus . Τελικά δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές και επενδυτές, οι οποίοι επωφελούνται από τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας: το κλίμα επωφελείται επίσης.

Smarthouse

Εν ολίγοις, το KNX επιτρέπει την  παρακάτω εξοικονόμηση ενέργειας να πραγματοποιηθεί:

  • Έως 40% με KNX έλεγχο σκίασης
  • Έως 50% με KNX ατομικό έλεγχο δωματίου
  • Έως 60% με KNX έλεγχο φωτισμού
  • Έως 60% με KNX έλεγχο αερισμού

 

Περισσότερες πληροφορίες

Φυλλάδια